Etusivu » Ohjausta ja tietoa » Vastuullinen liiketoiminta » Hyodyllisia linkkeja yhteiskuntavastuusta
Tulosta

Hyödyllisiä linkkejä yhteiskuntavastuusta

• Tiesitkö, että maailman miljardista vammaisesta ihmisestä 800 miljoonaa elää kehittyvissä maissa? Tämä on iso ryhmä potentiaalisena työvoimana ja asiakaskuntana. Vammaiskumppanuus ry tarjoaa asiantuntemusta eri vammaryhmistä, kehitysmaiden vammaisten tilanteesta sekä hyödyllisiä kontakteja. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat kehittyvissä maissa vielä uusia käsitteitä ja usein osaamista puuttuu, vaikka tahto löytyisi. Kaikille käyttäjäryhmille suunnitellut, esteettömät rakennukset, tuotteet ja palvelut ovat vahva kilpailuetu. Meiltä saat räätälöityä asiantuntemusta yrityksesi tarpeisiin. www.vammaiskumppanuus.fi

• Yhteiskuntavastuuasioissa konsultointia tarjoavia yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Gaia ja Deloitte.

Valtioneuvoston selonteko Suomen kehityspolitiikasta
Valtioneuvoston selonteko Suomen kehityspolitiikasta (julkaistu helmikuu, 2016)

Työoikeuksiin, lapsityövoimaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä linkkejä:

• Country profiles on occupational safety and health

Maittain tietoa kansainvälisistä työoikeuksista, laeista ja säätelyistä sekä toimintaperiaatteista ja ohjelmista.


• ILO Labour Inspection country profiles
Työtarkastusraportit tarjoavat yleiskuvan työtarkastusjärjestelmistä ILO:n tietyissä jäsenvaltioissa.


• Lapsityövoima ja lasten oikeudet
Tietoa lasten oikeuksista ja lapsityövoiman käytöstä maittain.

• Human Rights Watch: World Report 2016
Raportti kokoaa ihmisoikeuksien tilaa yli 90 maassa.

• Human Rights Reports
Raportti arvioi ihmisoikeuksien tilaa.

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights

• UN Global Compact - Human Rights

• Tanskan ihmisoikeusinstituutti

Tietoa ja työkaluja, jotka auttavat yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja lisäämään tietoisuutta ihmisoikeuskysymyksistä.

Deloitte Human Rights Study 2015

• Lisäksi tietoa kastittomien eli dalitien asemasta eri maissa löydät kehitysmaatietopankista.

Kohdemaiden talouteen liittyviä linkkejä:

• African Economic Outlook: extensive economic reports on 53 of the 54 African countries (not included: Somalia)

Talousraportit 53 Afrikan maasta (ainoastaan Somalia puuttuu). Raportit sisältävät yhteenvedon muun muassa maan yleisestä tilasta, viimeisistä taloudellisista muutoksista ja rakenteellisista asioista.


• International Finance Institution/ The World Bank: Doing Business

Raportit tarjoavat tietoa liiketoiminnan toimivuudesta tietyissä maissa.


• The Global Competitiveness Report 2012 – 2013
Globaalissa kilpailukyky raportissa on raportoitu 148 maata ja raportti sisältää tarkan kuvauksen jokaisen raportissa olevan maan taloudesta.


Korruptioon liittyviä linkkejä:

• Corruption Perceptions Index: Country profiles

Tietoa korruptiosta maittain.


• Business anti-corruption country profiles
Tietoa korruptiosta, maatietoa sekä erilaisia työkaluja pk-yrityksille korruption välttämisessä ja vastaan taistelemisessa.


• Anti-corruption Handbook for Development Practitioners

Ulkoministeriön julkaisema korruption vastainen käsikirja, joka tarjoaa konkreettisia välineitä estää korruptiota kehitysyhteistyössä.


Maiden lainsäädäntöä/alueellista tietoa koskevia linkkejä:

• NATLEX, the database of national labour, social security and related human rights legislation maintained by the ILO's International Labour Standards Department
Tietokanta kansallisista työ-, sosiaaliturva- ja ihmisoikeuslainsäädännöstä.


• EcoLex database on environmental law operately joined by FAO, IUCN and UNEP

Tarjoaa tietoa ympäristölaista.


• ILO Fundamental Conventions
Esittelee ILO:n kahdeksan perustavanlaatuista yleissopimusta.


HIV/AIDSiin liittyviä linkkejä:

• ILO’s workplace policy on HIV/AIDS
Tarjoaa viitekehyksen, jonka avulla voidaan vähentää HIV/AIDSin leviämistä ja hallita sen vaikutusta.