Etusivu » Ohjausta ja tietoa » Vastuullinen liiketoiminta » Kaytannon vinkkeja yrityksille
Tulosta

Käytännön vinkkejä yrityksille

• World Business Council for Sustainable Development:n (WBCSD) julkaisema opas yritysten yhteiskuntavaikutusten mittaamisesta. Oppaasta löytyy mm. listaus olemassa olevista työkaluista sosioekonomisten vaikutusten mittaamiseen ja kuvaus mittaamisen prosessista. Lisäksi oppaan tavoitteena on helpottaa yritysten valintaa sopivan sosioekonomisen työkalun löytämiseksi juuri heidän toimintaansa ajatellen.


• CSR-kompassi
CSR-kompassi tarjoaa käytännön vinkkejä ja tukea pitkien tuotantoketjujen vastuullisuuden hallintaan. Kompassiin on koottu pk-yrityksille ja julkisia hankintoja tekeville omat osionsa, joissa käydään läpi hankintoihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.


• Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä – käytännön esimerkkejä

• Yritysvastuun raportoinnin ensi askeleet -tietopaketti pk-yrityksille

• Yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvät Team Finland -palvelut

• Työryhmän ehdotus YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansalliseksi toimeenpanoksi


• Käytännön esimerkkejä ja apua tiedottamiseen

• Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö - Suomen toimintasuunnitelma 2012−2015
Toimintasuunnitelma 2012−2015 uudistaa Suomen kauppaa tukevaa kehitysyhteistyötä hallituksen kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti.

Liiketoiminta kehittyvillä markkinoilla - työkirja vastuullisempaan bisnekseen on yritysvastuuverkosto FIBSin kokoama tiivis tietopaketti keskeisistä käytännöistä ja työkaluista, joiden avulla kehittyvillä markkinoilla toimivat suomalaisyritykset voivat varmistaa toimintansa sosiaalisen vastuullisuuden.

• Yritysvastuuverkosto FIBSin toimittama Sustainable Finland 2014 -vuosikirja on tehty yritysten sekä niiden vientiä ja kansainvälistymistä edistävien tahojen myynnin ja viestinnän tueksi. Se tarjoaa läpileikkauksen Suomen tämän hetken ajankohtaisista vastuullisista ratkaisuista ja käytännöistä case-esimerkkien, vaikuttajien ja yrityspäättäjien haastatteluiden sekä asiantuntija-artikkeleiden kautta.

• FIBSin julkaisu Yritykset ja Ihmisoikeudet - Ohjeita YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toteuttamiseen