Etusivu » Ohjausta ja tietoa » Kansainvälistymispalveluita tarjoavat tahot
Tulosta

Kansainvälistymispalveluita tarjoavat tahot

Suomessa on useita kansainvälistymistä tukevia tahoja. Finnpartnership on listannut kontakteja suomalaisiin ja kehitysmaayrityksiin sekä tuontia tukeviin tahoihin.

Suomi on aliedustettuna YK:n ja muiden kv. järjestöjen hankinnoissa.  YK tarvitsee vesi-, jäte-, energia- ja ympäristönhuoltoon liittyvää teknologiaa sekä kenttäoperaatiot kokonaisvaltaisia telekommunikaatio-, turvallisuus-, asumus- ja IT palveluja ja teknologiaa. Innovaatiot Suomesta kiinnostaa. UM, Finpro, TEKES jne. Team Finland partnerit auttavat yrityksiä saamaan tietoa hankinnoista. Tietoa Yhdistyneiden kansakuntien hankinnoista löytyy täältä.

Suomen Yrittäjät on julkaissut päivitetyn katsauksen, jossa kiinnitetään huomiota kasvuun, kansainvälistymiseen ja innovaatioihin liittyviin rahoituskanaviin ja tukipalveluihin. Katsaus antaa tietoa pk-yrityksille tärkeistä rahoituksen ja palvelujen tarjoajista.

Maksuton Yritys-Suomi -verkkopalvelu kertoo, millaista apua yritys tai yrittäjä voi saada yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen. Yritys-Suomi on suunnattu erityisesti pk-yrityksille. Yritys-Suomi-verkkopalvelusta löytyy myös listaus asiantuntija-, koulutus-, neuvonta- ja rahoituspalveluista liittyen suomalaisen yrityksen kansainvälistymiseen.

Finpro on asiantuntijaorganisaatio, joka edistää suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua ja menestystä.

FinnCham on kauppakamarien perustama maailmanlaajuinen verkosto, joka tukee suomalaisten yritysten kansainvälistymistä. Sen tarkoituksena on muodostaa yhteyksiä maailmalla toimivien suomalaisyritysten ja sinne lähtevien yritysten välille, avata ovia ja vahvistaa taloussuhteita eri maiden kanssa. Verkosto tuo yhteen lähes sata eri puolilla maailmaa toimivaa kauppayhdistystä, kauppakamaria ja kiltaa, joiden avulla vahvistetaan Suomi-kuvaa ja luodaan arvokkaita yrityskontakteja kohdemaihin. Keskuskauppakamari koordinoi FinnCham-verkostoa yhteistyössä UM:n, TEM:n ja Finpron kanssa.

Euroopan komissio edistää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa eurooppalaisten yritysten vientimahdollisuuksia. Vuonna 2007 julkaistiin uusittu Market Access Strategy, joka koostuu kahdesta instrumentista: Market Access Partnership  ja Market Access Database.
Market Access Database on ensisijaisesti viejän työkalu. Sieltä saa tietoa mm. tuotekohtaisista tariffeista, joita sovel¬letaan maahantuonnissa eri maissa EU:n ulkopuolella. Tietokanta sisältää myös opastusta muista tuontimuodollisuuksista ja kaupanesteistä kolmansissa maissa.
Market Access Strategy ottaa erityisesti huomioon sellaisten PK-yritysten tarpeet, jotka haluavat viedä tai investoida kolmansiin maihin.

Suomen edustustot maailmalla palvelevat suomalaisyrityksiä. Eri puolilla maailmaa sijaitsevat Suomen ulkomaanedustustot edistävät Suomen ja suomalaisten etuja monin eri tavoin. Yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa ne edistävät ulkomailla myös suomalaisten yritysten asiaa.

Yritykset voivat kääntyä edustustojen puoleen esimerkiksi kohdatessaan kaupan tai markkinoillepääsyn esteitä tai tarvitessaan neuvontaa asemamaan toimintaolosuhteisiin ja -mahdollisuuksiin liittyen. Edustustot voivat olla tarvittaessa yhteydessä asemamaan viranomaisiin niin ovia avaavia arvovaltapalveluja tarjoten kuin kaupan esteitä selvittäen. Paikallista vaikuttamista suomalaisten yritysten auttamiseksi tehdään paitsi kahdenvälisesti, myös osana EU:ta.

Ulkoasiainministeriön markkinoillepääsy-yksikkö auttaa yrityksiä muun muassa kansainvälistymistä koskevissa kysymyksissä (esim. kaupan tekniset esteet ja teollisuustuotteiden markkinoillepääsy).

Ulkoministeriön edustustoverkosto on osa laajempaa Team Finland -verkostoa, joka edistää Suomen asiaa maailmalla laajalla rintamalla: Suomen taloudellisissa ulkosuhteissa, maakuvatyössä ja Suomi-promootiossa, yritysten kansainvälistymisessä sekä ulkomaisten investointien edistämiseen liittyvien toimintojen ja palvelujen tuottamisessa.

Oulun kauppakamari on kumppaneineen rakentanut vientinyrkki-palvelun alueella toimiville yrityksille, jotka haluavat apua kansainvälisen kaupan kysymyksissä. Oulun kauppakamari on osa kansainvälistä kauppakamariverkostoa ja järjestää tilaisuuksia jäsenilleen yhteistyössä mm. Saksalais-suomalaisen (DFHK), Suomalais- ruotsalaisen (FINSVE) ja Suomalais-venäläisen (SV KK)kauppakamarin kanssa.