Etusivu » Liikekumppanuustuki » Hyväksyttävät kustannukset
Tulosta

Hyväksyttävät kustannukset

Hakemuksen vastaanottamisen ja sen rekisteröimisen jälkeen syntyneet kustannukset voivat olla tukikelpoisia. Tuki kattaa osan (30/50/70/85 %) hyväksyttävistä hankekustannuksista. Tukiprosentti määräytyy kohdemaan, tuen hakijan ja tuen hakijan kokoluokituksen perusteella (ks. Tuen kohdemaat ja tukiprosentti).

Mm. seuraavat kustannukset ovat hyväksyttäviä kohdemaassa tai muussa hankkeeseen oleellisesti liittyvässä maassa:

• oman henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden matkakustannukset (matkat kohdemaahan tai muuhun hankkeeseen oleellisesti liittyvään maahan)

• oman henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden majoitus- ja päivärahakustannukset
• oman henkilökunnan työkustannukset sellaisen arkipäivinä tehdyn työn osalta, josta maksetaan työsopimuksen mukaista kuukausipalkkaa
• ulkopuolisen asiantuntijan työkustannukset (esim. lakiasiainkonsultointi, markkinaselvitykset), myös Suomessa syntyneet kustannukset voivat olla tuettavia

Tuen hakuvaiheessa hakijan tulee tutustua tarkempiin ohjeisiin hyväksyttävistä kustannuksista valtionavustuspäätöksen liitteessä 2. Samasta dokumentista löytyy myös esimerkkejä kustannuksista, joita tuen avulla ei voida kattaa (esim. perustamiskustannukset, rekrytointi, yleisluontoiset markkinointikustannukset, taksikulut Suomessa ja muut kuin välttämättömät taksikulut kohdemaassa). Huomaa, että hakijan normaalista liiketoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ei voi hakea tukea.