Etusivu » Liikekumppanuustuki » Soveltuvat hakijat
Tulosta

Soveltuvat hakijat

Liikekumppanuustuen hakija voi olla
  • suomalainen tai sellainen ulkomaille rekisteröity yritys (esim. osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, toiminimi), jolla on merkittävä linkki Suomeen merkittävän suomalaisomistuksen tai suomalaisen ja ulkomaille rekisteröidyn yrityksen välisen sopimussuhteen kautta
  • Suomeen rekisteröity julkinen liikelaitos tai julkisen liikelaitoksen periaatteella toimiva julkisen sektorin laitos
  • Suomessa toimiva tutkimuslaitos, yliopisto, osuuskunta, kauppakamari tai vastaava organisaatio
  • Suomeen rekisteröity kansalaisjärjestö tai yhdistys
  • edellä mainittujen toimijoiden yhteenliittymä eli konsortio.

Tuen hakijan tulee olla hankkeesta päävastuussa oleva toimija (esim. yritys, joka on etabloitumassa kohdemaahan tai aloittamassa kehitysmaatuontia), jonka liiketoimintaan hanke oleellisesti kuuluu (ei esim. hankkeessa käytettävä konsultti). Hakijan tulee osoittaa, että tällä on kokemusta ja riittävää kaupallista osaamista hankkeen toimialalta. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit suunnitelman toteuttamiseksi.

Mikäli hakijana on usean toimijan konsortio, on yhden konsortion jäsenistä oltava päävastuullinen hakija. Päävastuullista hakijaa ja muita konsortion jäseniä koskevat samat edellä mainitut ehdot kuin tukea yksin hakevaa tahoa. Tukipäätös annetaan jokaiselle konsortion jäsenelle erikseen, ja tukea voidaan myöntää vain niille, jotka myös täyttävät tuen ehdot. Päävastuullinen hakija on kuitenkin vastuussa tuen käytöstä tuen ehtojen mukaisesti.


Myönnetty tuki on lähtökohtaisesti de minimis -tukea (vähämerkityksistä julkista tukea, jonka enimmäismäärä on 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana). Hakijan kannattaa tarkistaa ennen tuen hakemista, onko hakija jo saanut de minimis -tukea ja minkä verran.