Suomi

Palvelut kattavat Suomen bruttokansantuotteesta 69,6 %. Jalostuksen osuus on 27,5 % ja alkutuotannon 2,8 %. Suomen teollisuuden päätuotteita ovat paperi ja kartonki, elektroniikka sekä metallituotteet. Konepajateollisuus ja teknologiateollisuus ovat jo pitkään olleet johtavia tuotannonaloja.

Tuonnin arvo vuonna 2013 oli 58,4 miljardia euroa, josta 57 % tuli EU:n alueelta. Suuria, Euroopan taloudellisen alueen ulkopuolisia tuontimaita olivat Venäjä, Kiina ja Yhdysvallat. Vuonna 2013 tuonnin arvo kehitysmaista oli 8,9 miljardia euroa, mikä vastaa 15 % koko tuonnista.

Tuonti kehitysmaista vuonna 2013Lähde: Tullihallitus: Suomen ja kehitysmaiden välinen kauppa vuonna 2013