Laatu

• ISO (International Organization for Standardization) on maailman suurin kansainvälisten standardien tuottaja ja julkaisija.

ISO 9000 on laadunhallinnan standardi, jota on tällä hetkellä myönnetty miljoona kappaletta maailmanlaajuisesti. ISO 9000 vaatimukset kohdistuvat johtoon ja organisaatioon, dokumentointiin, resurssienhallintaan, prosessien hallintaan ja parantamiseen. Onnistunut standardin käyttöönotto parantaa tuote- ja tuotantolaatua, tehokkuutta ja luotettavuutta. Erityisesti elintarvikealalla tuoteturva on äärimmäisen tärkeää läpi koko tuotantoketjun.

Ruokaketjuun osallistuvat yritykset usein omaksuvat ruokaturvahallinnoinnin ISO 2000:2500 standardin mukaan. Näin ne osoittavat hallitsevansa ruoan turvallisuusriskejä, ja että ruoka on kulutushetkellä turvallista. www.iso.org

• IFS-standardit auttavat kohtaamaan kaikki lain asettamat vaatimukset koskien elintarvikkeiden ja non-food - tuotteiden turvallisuutta ja laatua. Ne vastaavat kuluttajien korkeisiin turvallisuus- ja laatuvaatimuksiin sekä luovat yhteisen ja läpinäkyvän standardijärjestelmän toimittajille ja palveluntuottajille. www.ifs-certification.com

• Turvalliset ja laadukkaat elintarvikkeet -sertifiointi (SQF) on maailmanlaajuisesti tunnettu vähittäismyyjien ja ruokapalveluiden tuottajien keskuudessa. SQF-sertifikaatti vähentää arviointien epäjohdonmukaisuuksia ja useista arviointistandardeista aiheutuvia kuluja. SQF-ohjelma on GFSI-ohjelman (Global Food Safety Initiative) tunnustama ja se yhdistää alkutuotannon sertifioinnin ruuan tuotannon, jakelun ja toimitsija/välittäjä hallinnon sertifiointiin. www.sqfi.com