Etusivu » Kehitysmaatuonti » Standardit » Tyoturvallisuus ja sosiaaliset
Tulosta

Työturvallisuus ja sosiaaliset standardit

Toimittajien sosiaalisen laadunvalvonnan merkitys osana yritysvastuuta ja toimitusketjun hallintaa kasvaa koko ajan, etenkin kehitysmaissa. Sosiaalisella laadulla tarkoitetaan kunnollisia työskentelyolosuhteita, mukaan lukien terveys ja turvallisuus, sekä oikeudenmukaiset työehdot.

• Yhdistyneet kansakunnat ja Kansainvälinen työjärjestö (ILO) ovat määritelleet kansainvälisellä tasolla työstandardien vähimmäistason, joka tulee saattaa voimaan kansallisessa lainsäädännössä. Pohjoismaiset vähittäiskaupan ryhmittymät ja niiden eurooppalaiset kumppanit haluavat varmistua siitä, että toimittajat noudattavat ILO:n standardeja, sovellettavia kansallisia lakeja ja säännöksiä sekä muita lainsäädännöllisiä järjestelyjä, mikä ikinä sattuu olemaan tiukin. Tällaiset vaatimukset ovat tyypillisesti perustana yrityssäännöille, sosiaalisen laadun aloitteille ja sosiaalisille standardeille. www.ilo.org

• Social Accountability International (SAI) toimii maailmanlaajuisesti suojatakseen työntekijöiden loukkaamattomuutta. SAI käyttää sosiaalisen vastuun standardeja rakentamaan paikallista kapasiteettia ja kehittämään vastuujärjestelmiä. SA8000 standardi on työkalu kansainvälisten työstandardien toimeenpanemiseksi. SA8000 ohjaa työnantajaa arvioimaan jokaisen työn merkitystä ja huomioimaan jokaisen toimitusketjuun osallistuvan yhtäläiset arvot, aina työntekijästä jälleenmyyjään ja kuluttajaan asti. www.sa-intl.org

• Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) edistää turvallista ja tervettä työympäristöä tarjoamalla kehykset, millä yritys voi identifioida ja hallita terveys- ja turvallisuusriskejä, vähentää tapaturmien mahdollisuutta, toimia lainsäädännön mukaisesti sekä parantaa kokonaissuoritusta. OHSAS 18001 on kansainvälisesti tunnustettu työterveyden ja turvallisuuden hallintajärjestelmien arviointiohjeistus. OHSAS 18001 on suunniteltu yhdenmukaiseksi ISO 9001 ja ISO 14001 standardien kanssa, jotta yritys pystyy tehokkaasti saavuttamaan niissä määrätyt terveys- ja turvallisuusvaatimukset. www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com

• BRC Global -standardit ovat laajalti käytössä toimittajien ja globaaleiden jälleenmyyjien keskuudessa. Ne edistävät laadun, turvallisuuden, toimintakriteereiden sekä valmistajan laillisten velvollisuuksien täyttymisen standardisointia. Global Standard -sertifikaatti vakuuttaa jälleenmyyjät ja tuotemerkkivalmistajat toimittajan kyvyistä ja pätevyydestä, ja vähentää näin ollen jälleenmyyjien ja valmistajien tarvetta tehdä omia auditointeja. Tämä vähentää sekä toimittajien että asiakkaiden hallinnollista taakkaa. www.brcglobalstandards.com

• The Business Social Compliance Initiative (BSCI) on liike-elämälähtöinen aloite yrityksille, jotka sitoutuvat globaalin toimittajaketjun työskentelyolosuhteiden parantamiseen. BSCI lanseerattiin Foreign Trade Association (FTA) –järjestön palveluna. Se luotiin vastaamaan globaalin toimittajaketjun vaatimuksiin läpinäkyvämmistä ja paremmista työskentelyolosuhteista. BSCI-palvelu on avoinna kaikille jälleenmyyjille, tuotemerkeille ja tuontiyrityksille, jotka sitoutuvat parantamaan globaalin toimittajaketjun työskentelyolosuhteita. www.bsci-intl.org

• Reilu kauppa on vaihtoehtoinen lähestymistapa perinteiselle kaupalle, ja se perustuu tuottajien ja kuluttajien väliselle kumppanuudelle. Reilu kauppa tarjoaa tuottajalle paremman sopimuksen ja kaupankäyntiehdot. Standardit suunnitellaan tasoittamaan kaupankäyntisuhteen vallan epätasapainoa, epävakaita markkinoita ja perinteisen kaupan epäoikeudenmukaisuuksia. FAIRTRADE-sertifikaatti on Fairtrade International:n (FLO) rekisteröity tavaramerkki. Sertifikaatti takaa tuotteen täyttävän FLO:n asettamat sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaatimukset. Sertifikaatti myönnetään tuotteittain, eikä näin ollen ota kantaa tuotetta myyvän yrityksen tai organisaation toimintaan. www.fairtrade.net