Ympäristö

• Pohjoismailla on pitkä historia ympäristömerkkien saralla. Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki on vapaaehtoinen ympäristömerkki, joka mittaa tuotteen ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta. Joutsenmerkki tunnetaan laajalti Pohjoismaissa ja se kattaa 63 tuoteryhmää. Yritys voi hakea Joutsenmerkkiä mistä tahansa ryhmästä, jotka vaihtelevat paperitavaroista puhdistusaineisiin, huonekaluihin ja hotelleihin. Vaatimukset koskevat tavaran tuotantoa, käyttöä ja hävittämistä. www.nordic-ecolabel.org

• Euroopan komissio loi vuonna 1992 EU:n ekomerkin, jonka tarkoitus on rohkaista yrityksiä markkinoimaan tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät korkeat standardit ympäristöystävällisyydessä ja laadussa. EU:n ekomerkki myönnetään ympäristökriteereiden perusteella, joihin ovat EU:n tasolla sitoutuneet asiantuntijat, teollisuus, kuluttajaorganisaatiot sekä ympäristöjärjestöt. Ekomerkkikriteerit huomioivat tuotteiden koko elinkaaren raaka-aineiden keräyksestä tuotannon kautta pakkaukseen, jakeluun, käyttöön sekä tuotteen hävittämiseen. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

• Toiseksi tunnetuin ISO-standardi on ympäristönhallinnan standardi ISO 14000, josta on myönnetty 200 000 sertifikaattia. ISO 14000 –standardin mukaisesti organisaatioiden tulee tunnistaa ja seurata ympäristövaikutuksiaan, kehittää organisaatiolle ympäristöpolitiikka ja –ohjelma sekä parantaa suoritustasoaan. Määrällisiä tavoitteita (esim. saastetaso) ei ole määritelty. www.iso.org

Kestävä tuotanto (Environmentally Sound Production, ESP) voi olla osa ympäristönhallintajärjestelmää tai se voi olla erillinen järjestelmänsä. On tärkeää, että kehitysmaalainen tuottaja käyttää ESP:tä päästäkseen pohjoismaalaisille tai muille EU-jäsenvaltioiden markkinoille.

• Euroopan suurimmat jälleenmyyjät ovat kehittäneet GLOBALG.A.P. (aiemmin EUREPG.A.P) –järjestelmän, joka pohjautuu GAP (Good Agricultural Practice) –laatujärjestelmän periaatteisiin. GAP-laatujärjestelmä tarjoaa suosituksia ja tietoa ympäristön kestävyydestä sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä maataloustuotantoon ja tuotannon jälkeisiin prosesseihin liittyen. GLOBALG.A.P sisältää standardeja hedelmien, vihannesten, yhdistelmäkasvien, karjan, rehun, kukkien ja kahvin tuotantoa koskien. Järjestelmä on suunnattu erityisesti Euroopan ulkopuolisille tuottajille. Suurin osa suurimmista pohjoismaalaisista hedelmien ja vihannesten jälleenmyyjistä pitää GLOBALG.A.P. sertifiointia edellytyksenä EU:n ulkopuolelta tuodun tavaran ostamiselle. www.globalgap.org

FSC-sertifiointi on vapaaehtoinen, markkinaperustainen väline vastuullisen metsänhallinnan tarpeisiin maailmanlaajuisesti. FSC-sertifioitujen metsätuotteiden alkuperä on varmistettu koko jakeluketjun ajan. FSC-merkki varmistaa, että metsätuotteet ovat peräisin vastuullisesti hakatuista ja tarkistetuista lähteistä. www.fsc.org

Marine Stewardship Council (MSC) on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka asettaa kestävän kalastuksen standardit. MSC-ekomerkki on suunnattu kalastamoille, jotka haluavat osoittaa toimivansa kestävien periaatteiden mukaisesti ja olevansa hyvin hallinnoituja. MSC-ekomerkki myönnetään vain tuotteille, joiden alkuperä on jäljitettävissä MSC-standardoituun kalastamoon. www.msc.org