Etusivu » Kehitysmaatuonti » Standardit
Tulosta

Standardit

Laissa määriteltyjen vaatimusten lisäksi markkinat ovat kehittäneet erilaisia standardeja ja vaatimuksia. Vaikka vaatimukset vaihtelevat sektoreittain, ostajilla on tietty perusvaatimustaso, johon viejän tulee vastata päästäkseen pohjoismaisille markkinoille.

Maineen turvaaminen on noussut tärkeäksi seikaksi niin pohjoismaalaisille kuin muillekin EU:n alueen vähittäiskaupan ryhmittymille. Sidosryhmät vaativat yritysten toiminnalta aiempaa enemmän läpinäkyvyyttä, ja painostavat lainsäätäjiä tuottamaan yhä kasvavassa määrin sääntöjä ja säädöksiä yritysten toiminnan valvomiseksi.

Yritysvastuu
Pohjoismaalaiset ovat muuttuneet yhä tietoisemmiksi kuluttajiksi, mikä on johtanut yritysvastuu-käsitteen (Corporate Responsibility, CR) syntyyn. Yritysvastuu on strateginen työkalu, joka auttaa yritystä toimimaan vastuullisesti, tehden voittoa kestävillä toimintatavoilla. Yritysvastuu koostuu kolmesta osa-alueesta: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Se on ennemmin strateginen investointi kuin normi. Yritysvastuu menee pidemmälle kestävän kehityksen ja luonnonvarojen käytön huomioimisessa kuin mitä laissa vaaditaan.

Pohjoismaalaiset yritykset sisällyttävät yritysvastuun yhä useammin osaksi strategista toimintasuunnitelmaansa, ja odottavat samaa myös yhteistyökumppaneiltaan ja toimittajiltaan. Kehitysmaiden ja nousevien talouksien yritykset voivatkin hyötyä taloudellisesti omaksumalla yritysvastuukäytännön osaksi omaa toimintaansa. Täyttämällä pohjoismaalaisten yritysten sosiaaliset ja ympäristövaatimukset, yrityksellesi aukeaa mahdollisuudet pääsyyn pohjoismaalasille markkinoille sekä maailman isoimmalle markkina-alueelle, EU-27 maihin. EU:n lainsäädäntö on yhdenmukainen pohjoismaisen yritysvastuukäytännön kanssa.

Ostajat vaativat toimittajiltaan usein erilaisia standardeja. Sertifioitua toimittajaa suositaan suhteessa ei-sertifioituun toimittajaan, vaikka sitä ei virallisesti vaadittaisikaan. Sertifioinnin suorittaa aina erikoistunut, koulutettu auditoija puolueettomasta sertifiointielimestä. Sertifikaatti takaa tuotekohtaisten tai tuotantovaatimusten täyttymisen, ja tuotteessa on yleensä merkintä kuvastamassa tehtyä sertifiointia. 

Standardit ja koodit ovat hyödyllisiä, sillä hankkimalla yhden sertifioinnin toimittaja voi vähentää ylimääräistä valvontaa, kun yksi ja sama sertifikaatti kertoo kaikille asiakkaille tuotteen ja tuotannon tason.

YK:n hallinnoima Global Compact on laajimmin käyttöön levinnyt vapaaehtoinen yritysvastuutyökalu.
Lue lisää: www.unglobalcompact.org/