EU:n puutavara-asetus (EUTR) ja FLEGT-lupajärjestelmä torjuvat laittomia hakkuita

Euroopan unioni aloitti vuonna 2003 toimintaohjelman laittomien hakkuiden ja laittoman puuperäisten tuotteiden kaupan torjumiseksi. Toimintaohjelman nimi on EU FLEGT Action Plan. Ohjelmalla on useita työkaluja, joista kaksi merkittävää ovat EUTR (puutavara-asetus) ja FLEGT-lupajärjestelmä. Maaseutuvirasto (Mavi) toimii näissä molemmissa toimivaltaisena viranomaisena Suomessa. ( www.mavi.fi )

EU antoi lokakuussa 2010 puutavara-asetuksen (EUTR 995/2010), jonka tarkoituksena on estää laittoman puun ja siitä jalostettujen tuotteiden saapuminen ja käyttö EU:n alueella. Puutavara-asetusta on alettu soveltaa 3.3.2013 lähtien. FLEGT-lupajärjestelmä astui käytäntöön vuoden 2016 lopussa.

Laittomalla puutavaralla tarkoitetaan puutavaran alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua tai myytyä puutavaraa. Laittomuuksiin voi liittyä esimerkiksi luvattomia hakkuita, veropetoksia tai tulliasiakirjojen väärennöksiä.

Laittomat hakkuut ovat merkittävä ja kasvava maailmanlaajuinen ongelma. Ne vaikuttavat huomattavasti metsäkatoon, ilmastonmuutokseen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen. Ne heikentävät myös lakeja noudattavien toimijoiden kilpailuasemaa sekä viejä- että tuojamaissa ja aiheuttavat valtioille huomattavia tulonmenetyksiä

Kehitysmaissa laittomat hakkuut ovat kestävän kehityksen esteenä ja niillä autetaan rahoittamaan aseellisia selkkauksia. Niihin saattaa myös liittyä vakavia ihmisoikeusloukkauksia.