Etusivu » Kehitysmaatuonti » Kehitysmaatuontia tukevat tahot
Tulosta

Kehitysmaatuontia tukevat tahot

Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI)
CBI tukee kehitysmaiden vientiyrityksiä pääsyssä EU-markkinoille tarjoamalla yrityksille koulutusta ja tukea vientipotentiaalin kehittämisessä, etsimällä kontakteja EU-alueen yrityksiin sekä tarjoamalla yrityksille tietoa EU-markkinoista.

www.cbi.eu/

EC:n Export Helpdesk
Euroopan komission kehitysmaille tarkoitetusta Export Helpdesk –palvelusta saa nopean avun tuontihanketta suunnitellessa. Se tarjoaa tietoa muun muassa tuontitulleista, alkuperäissäännöistä, veroista ja muista vaatimuksista. Sivuilta löytyy myös tuontitilastot tuotteittain.

Export Helpdesk

Import Promotion Desk (IPD)
IPD tarjoaa neuvontaa, verkostoja ja vientivalmiuksien kehittämispalveluita kehitysmaiden PK-yrityksille, jotka etsivät myyntikanavia ja uusia asiakkaita EU-markkinoilta. IPD on Saksan tukku- ja ulkomaankaupan liiton sekä yksityissektorin kehitysyhteistyöjärjestö sequa gGmbH:n toteuttama ohjelma.
www.importpromotiondesk.com/

Ulkoasiainministeriö
Ulkoasiainministeriö pyrkii aktiivisesti helpottamaan tuontia ja ratkaisemaan kehitysmaista peräisin olevien tuotteiden ja palveluiden kohtaamia kaupanesteitä. Ulkoasiainministeriö tarjoaa palvelujaan yrityksille ja järjestöille. Mikäli olet törmännyt tuontikaupan esteisiin tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston markkinoillepääsyasioiden yksikköön. Palvelu koskee kaikkia maita.

formin.finland.fi/kauppapolitiikka/tuontipolitiikka


Tullihallitus
Tuontiin liittyvien yksityiskohtaisten vaatimusten osalta voi olla yhteydessä myös tullihallitukseen.

www.tulli.fi/


TradeCom Facility

TradeCom Facility -ohjelma tarjoaa kauppaan liittyvää teknistä apua ACP-maille. Ohjelma on jaettu kolmeen toisiaan täydentävään osa-alueeseen, joista jokaisella on omat edunsaajansa ja tuloksensa: (1) kauppapolitiikan muotoilu, (2) kauppaneuvottelut ja (3) kauppapolitiikan ja kansainvälisten kauppasopimusten täytäntöönpano. Ohjelma on Euroopan kehitysrahaston (European Development Fund) rahoittama ja sen edunsaajina ovat mm. alueelliset tai alueiden väliset organisaatiot, ministeriöt sekä kauppapolitiikasta vastaavat viranomaiset, yksityisen sektorin yhdistykset sekä muut ei-valtiolliset toimijat.

www.tradecom-acpeu.org