Etusivu » Finnpartnership
Tulosta

Finnpartnership

Finnpartnershipin tavoitteena on lisätä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja liiketoiminnasta kiinnostuneiden toimijoiden kaupallista yhteistyötä niin, että hankkeiden tuloksena aikaansaadaan myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaissa.

Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tarjoaa suomalaisyrityksille kehitysmaaliiketoimintaan liittyviä ilmaisia neuvontapalveluja sekä taloudellista tukea hankkeen suunnittelu- ja kehitysvaiheisiin sekä koulutukseen. Ohjelman kautta toimijat  saavat helposti tietoa kehitysmaiden uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja yhteistyökumppaneista.

Finnpartnership tukee suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita liiketoimintahankkeiden koko elinkaaren ajan tarjoamalla palveluita joko itse tai ohjaamalla yritykset ottamaan yhteyttä oikeaan kansainvälistymispalveluja tarjoavaan tahoon.

Monilla suomalaisilla yrityksillä on osaamista, jolle kehitysmaissa olisi tarvetta ja kaupallisia mahdollisuuksia. Pyrimme edistämään toteutuskelpoisten sekä liiketaloudellisesti kannattavien kumppanuuksien syntymistä suomalaisten ja kehitysmaayritysten välille. Tarkoituksena on edistää kohdemaiden taloudellista kasvua ja monipuolistaa tuotantoa sekä viennin rakennetta.

Kehitysmailla tarkoitetaan OECD:n (taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) kehitysapukomitea DAC:n listaamia maita.

Finnfund on ulkoasiainministeriön rahoittaman Liikekumppanuusohjelman hallinnoija ja toteuttaja. Finnfundilla on yli 30 vuoden kokemus kehitysrahoituksesta, ohjelman kohdealueista sekä laaja yhteistyöverkosto kansainvälisiin kehitysrahoittajiin ja kansainvälistyviin suomalaisyrityksiin.