Etusivu » Finnpartnership » Success stories » Tiiviistä kumppaniverkosta hyötyvät kaikki
Tulosta

Tiiviistä kumppaniverkosta hyötyvät kaikki

Finnpartnershipillä on tiivis suhde muiden kansainvälistymispalveluja tarjoavien tahojen kanssa. Kumppanuudesta hyötyvät kaikki, sillä yhteistyöverkoston avulla yritykset saavat entistä tehokkaammin tietoa niiden liiketoimintaa tukevista palveluista.


Pirkanmaan ELY-keskus:
Yritykset tarvitsevat lisää tietoa kehitysmaiden markkinoista

Pirkanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisasiantuntija Raimo Vuorisalo sanoo, että Finnpartnershipin tuki täydentää erinomaisesti yrityksille tarjolla olevia kansainvälistymispalveluja. Tampereen ympäristössä on useita yrityksiä, jotka ovat jo hyödyntäneet liikekumppanuustuen avaamia mahdollisuuksia.

"Lisää tietoa kuitenkin edelleen tarvitaan, sillä kehitysmaiden markkinat ovat edelleen melkoinen valkoinen läiskä suomalaisille yrityksille. Tiedon puutteesta kertoo se, että liikkeellä on paljon ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä. Niiden oikominen on osa tätä työtä", Vuorisalo toteaa.

Pirkanmaan ELY-keskus järjestää Finnpartnershipin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa muun muassa yritystilaisuuksia, joissa kansainvälistymispalvelujen hyödyntämismahdollisuuksia esitellään yrityksille.

"Näissä ajankohtaistilaisuuksissa on aina mukana myös yrityksiä, jotka ovat jo käyttäneet hyväkseen kansainvälistymispalveluja ja tuntevat kohdemarkkinoiden sudenkuoppia. Tällaiset puheenvuorot ovat arvokkaita, sillä toisen yrittäjän suusta yrittäjä kuulee kokemukset aitoina ja todellisina."

ELY-keskuksen asiakaskunnassa on runsaasti yrityksiä, jotka harkitsevat toiminnan laajentamista kansainvälisille markkinoille.

"Yrityksillä on hyvin konkreettisia kysymyksiä. Esimerkiksi sellaisia, miten löydän tuotteilleni hyvän agentin tai uusia asiakkaita." Ensimmäisessä keskustelussa Vuorisalo nostaa aina esille perusasiat, joihin kuuluvat kansainvälistymiseen vaadittavat resurssit, markkinatuntemus ja kansainvälistymisstrategia.

"Perusasioiden selvittämisen jälkeen yritys voi laatia suunnitelman, joka toimii tiekarttana tavoitteisiin pääsemiseksi."

ELY-keskus


Finpro/Vietnam:
Vietnam vetää yhä useampia suomalaisyrityksiä

Suomalaisyritysten kansainvälistymistä edistävä Finpro on Finnpartnershipin kumppani useissa kehitysmaissa. Hyvä esimerkki yhteistyömaasta on Vietnam, jossa suuri osa Finpron asiakkaista on myös Finnpartnershipin asiakkaita.

"Erityisesti pk-yrityksille kansainvälistyminen on taloudellisesti suuri ponnistus. Siksi Finnpartnershipin tuki on erittäin tärkeä", Finpron vientikeskusta Ho Chi Minh Cityssä vetävä Pietro Karjalainen sanoo.

Vietnamiin on toistaiseksi etabloitunut vain kahdeksan suomalaista yritystä. Noin 90 suomalaisyrityksellä on maassa paikallinen edustaja.

Potentiaalia taloussuhteiden kasvattamiseen on Karjalaisen mukaan runsaasti. Vietnamissa on noin 87 miljoonaa asukasta, ja vuoteen 2025 mennessä maan lasketaan nousevan 17. suurimmaksi taloudeksi maailmassa.

"Meidän tehtävämme on vetää Vietnamiin sellaisia suomalaisyrityksiä, joilla on täällä mahdollisuuksia." Alkuvaiheen valmistelutoimien ohella suomalaiset yritykset ovat hyödyntäneet Finnpartnershipin tukea yrityksen henkilökunnan koulutukseen ja hankkeiden kehittämisvaiheen työ- ja matkakustannuksiin.

Finpro tekee Finnpartnershipin kanssa yhteistyötä myös vietnamilaisten ja suomalaisten yritysten välille yhteyksiä luovassa matchmaking-palvelussa. Palvelu on herättänyt Vietnamissa kiinnostusta, mutta paikallisten yritysten valmiudet lähteä kansainvälisille markkinoille vaihtelevat suuresti.

Monien yritysten tiedot ja taidot esimerkiksi vientiin liittyvistä säädöksistä tai ruokahygieniamääräyksistä ovat Karjalaisen mukaan varsin vajavaiset. Joukossa voi olla myös yrityksiä, joilla on muita tarkoitusperiä kuin aidon taloudellisen yhteistyön käynnistäminen.

"Finpro voi auttaa selvittämään ja varmistamaan, että vietnamilaiset osapuolet ovat riittävän laadukkaita yhteistyön aloittamiseen. Olemme paikan päällä, ja paikalliset asiantuntijamme tuntevat perusteellisesti vietnamilaisen yrityskulttuurin. Tämä on varmasti yhteistyömuoto, joka kasvaa jatkossa Finnpartnershipin kanssa", Karjalainen arvioi.

Finpro

Suomen suurlähetystö Etelä-Afrikassa:
Yhteistyö laajenee tietotekniikasta ympäristö- ja energia-aloille

Suomen suurlähetystö Etelä-Afrikassa on tehnyt Finnpartnershipin kanssa yhteistyötä useilla toimialoilla. Lähetystön kehitys- ja kauppa-asioista vastaava lähetystösihteeri Juha Savolainen sanoo, että Suomi tunnetaan Etelä-Afrikassa erityisesti tietotekniikkaosaamisestaan.

"Finnpartnershipin ja suurlähetystön yhteiset markkinointiponnistukset ovat avanneet keskusteluyhteyksiä eteläafrikkalaisten ja suomalaisten tuotekehittelijöiden välille. Investoijia tuotantolaitoksille etsivät eteläafrikkalaisfirmat ovat sen sijaan joutuneet pettymään", Savolainen sanoo.

Maataloussektorille suunnattu Exporting to Finland -kirjanen on puolestaan avannut EU-tuotestandardeja eteläafrikkalaisille yrityksille. Suomalaisten markkinoiden pienuus ja kaukaisuus vaikeuttavat kuitenkin suoraa vientiä, Savolainen huomauttaa.

"Kokemuksen myötä olemme keskittäneet markkinointitoimet yhdelle alalle kerrallaan ja pyrkineet hyödyntämään eteläafrikkalaisten kauppakamarien ja muiden toimijoiden verkostoja sekä näiden säännöllisesti järjestämiä tilaisuuksia." Liikekumppanuusaloitteita kehitysmaiden ja suomalaisten yritysten välillä kanavoiva matchmaking-palvelu on Savolainen mukaan herättänyt kiinnostusta Etelä-Afrikassa.

"Matchmaking-hakemuksia on saatu viime aikoina runsaastikin. Edistyminen tästä suomalaisen yrityksen kanssa tehtyyn yhteiseen hanke-esitykseen on kuitenkin edelleen suuri haaste. Tarvittaisiin uusia keinoja, jotta kumppaneita etsivien yritysten välille saataisiin lisää suoria keskusteluyhteyksiä."

Yhteistyö suurlähetystön ja Finnpartnershipin välillä jatkuu vuonna 2010 muun muassa ympäristö- ja energiateknologia-aloilla.

"Mahdollisuuksia Etelä-Afrikassa lisää sähkötariffien jyrkkä nousu ja tästä kumpuava tarve uusille energialähteille sekä paremmalle energiatehokkuudelle. Työtä tehdään tiiviisti myös Finpron ja muiden kotimaisten kumppaneiden kanssa."

http://www.finland.org.za/ 

TEKEL:
Teknologia-alan yhteistyö laajenee uusiin maihin

TEKEL (Suomen Teknologiakeskusten Liitto) vastaa Suomessa Yritys-Eurooppa-verkoston (Enterprise Europe Network) teknologiapalveluista. Verkoston kautta suomalaiset yritykset voivat etsiä yhteistyökumppaneita muun muassa teknologian ostoon ja myyntiin, lisensointiin, tutkimus- ja tuotekehitystyöhön tai yhteisyrityksen perustamiseen.

Finnpartnershipin avulla verkoston suomalaisille asiakkaille on tarjoutunut uusia yrityskontakteja.

"Olemme pilotoineet yhdessä uutta toimintatapaa yhteistyökumppanien kartoittamiseksi niissä maissa, joissa Finnpartnershipillä on aktiivista toimintaa", TEKELin teknologiansiirtopalveluista vastaava johtaja Marjo Uotila sanoo.

Yritys-Eurooppa-verkoston kautta etsitään pääsääntöisesti kumppaneita Euroopan maista, mutta Finnpartnershipin kautta suomalaiset yritykset ovat saaneet myös Euroopan maiden ulkopuolisia yrityskontakteja.

"Lisäksi Finnpartnershipin kautta haettava rahoitus yritystoiminnan käynnistämiseksi kohdemaissanne on merkittävä kannustin pohtia sellaisia yhteistyömahdollisuuksia, joita ei välttämättä muuten olisi havainnutkaan. Kontakteja suomalaisille yrityksille on tähän mennessä saatu Namibiasta, Etelä-Afrikasta ja Vietnamista", Uotila luettelee.

"Pyrimme siihen, että toimintatapa on molemmin puolin hedelmällinen. Luotamme siihen, että Finnpartnershipin kautta valikoituvat maat ja kontaktit ovat luotettavia ja hyväksi havaittuja", Uotila jatkaa.

TEKEL
YritysSuomi


Finnfund:
Liikekumppanuustuki auttaa pääsemään alkuun

Finnpartnerhip-ohjelman suhde kehitysrahoitusyhtiö Finnfundiin on kiinteä, sillä Finnfund hallinnoi ja toteuttaa liikekumppanuusohjelmaa ulkoasiainministeriön toimeksiannosta. Yhteyttä tiivistää se, että monet Finnfundin asiakasyrityksistä ovat saaneet Finnpartnershipin tukea liiketoimintasuunnitelman ja soveltuvuusselvitysten laatimiseen.

"Palveluvalikoimamme on laajentunut, sillä nyt voimme ohjata kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevat yritykset ensin Finnpartnershipin ihmisten puheille. Liikekumppanuusohjelma madaltaa yritysten kynnystä lähteä selvittämään toiminnan laajentamismahdollisuuksia kehitysmaihin", Finnfundin rahoituspäällikkö Matti Kerppola sanoo.

Monista Finnpartnershipin tukea saaneista yrityksistä on tullut Finnfundin asiakkaita sen jälkeen, kun esiselvityksistä ja valmistelusta on siirrytty varsinaiseen investointivaiheeseen. Toisaalta myös kehitysmaissa jo toimivat kumppaniyritykset ovat hyödyntäneet Finnpartnershipin tukea erityisesti henkilöstönsä koulutuksessa.

Kerppolan mielestä keskeinen asia yhteistyön kehittämisessä on markkinoinnin tehostaminen. "Käydessämme erilaisissa tilaisuuksissa esittelemässä toimintaamme aina löytyy korvapari, joka ei ole vielä kuullut Finnpartnershipin tarjoamista mahdollisuuksista."

Finnfund


Julkaistu 24.01.2011