Etusivu » Finnpartnership » Success stories » Kahvintuottajien koulutus nostaa laatua ja tulotasoa
Tulosta

Kahvintuottajien koulutus nostaa laatua ja tulotasoa

Finnpartnership tukee Vietnamissa hanketta, joka parantaa perheviljelijöiden liiketoimintaosaamista.
Vietnam on noussut nopeasti maailman suurimpien kahvintuottajien joukkoon, mutta kahvin maailmanmarkkinahintojen voimakkaat heilahtelut koettelevat viljelijöitä. Maan eteläosassa, Lam Dongin maakunnassa on meneillään hanke, jonka tavoitteena on tuoda vakautta perheviljelijöiden elämään.

"Vietnamilaiset kahvintuottajat ovat toipumassa vuosikymmenen alun hintaromahduksesta. Ratkaisematta on kuitenkin vielä paljon haasteita", hankekoordinaattori Jorge Tiemeier sanoo.

Mukana 400 perheviljelijää

Hankkeessa on mukana 400 perheviljelijää, jotka kuuluvat kahteen valtiolliseen osuuskuntaan. Valtio on antanut kunkin perheen käyttöön muutaman hehtaarin maapalan viljelyä varten.

"Vietnamissa ollaan viemässä läpi talousuudistuksia, joiden vaikutukset ulottuvat myös kahvintuotantoon. Liiketoiminnan muoto on kuitenkin vasta hahmottumassa."

Tiemeierin mukaan tavoitteena on kaupallisin perustein toimiva osuuskunta, joka välittää perheviljelmien kahvin markkinoille ja tarjoaa erilaisia tukipalveluja.

"Tulevien ratkaisujen tulee olla sopusoinnussa Vietnamissa tapahtuvan yleisen kehityksen kanssa. Siksi on tärkeää, että keskustelussa ovat mukana kaikki tahot."

Muutosten tekeminen vie aikaa. Tiemeierin mukaan myönteistä on se, että eri osapuolet ovat yksimielisiä uudistusten tavoitteista.

"Kaikkien mielestä tuottavuutta on nostettava kilpailukyvyn parantamiseksi."

Enemmän hintaa laadukkaammasta kahvista

Keskeinen ongelma Vietnamin kahvintuotannossa on heikko laatu. Vanhentuneiden viljelymenetelmien ohella kahvin käsittelyssä poiminnan jälkeen on puutteita. Usein taivasalla kuivattaviin kahvinpapuihin sekoittuu roskia ja ylimääräisiä makuja.

Virheellinen kuivaamismenetelmä voi johtaa myös papujen laadun heikkenemiseen kuljetuksen aikana. Seurauksena on myyntiin tulevien kahvierien hylkääminen.

Tiemeierin mukaan koulutus on pyritty rakentamaan mahdollisimman käytännönläheiseksi. Kullakin viljelmällä käydään läpi tuotannon parannusmahdollisuuksia.

"Kestävien viljelymenetelmien edistäminen on keskeistä. Esimerkiksi lannoitteiden ja kasteluveden käyttö voidaan saada nykyistä järkevämmälle tasolle."

Järjestelmällisyyttä tuotantoon tuo viljelyä koskevien tietojen kirjaaminen ylös. Tätä helpottaa se, että maaseutuväestön koulutustaso Vietnamissa on korkeampi kuin monissa muissa kehitysmaissa.

"Tietojen kerääminen helpottaa viljelymenetelmien kehittämistä. Viljelijät voivat myös seurata, miten parannukset vaikuttavat tuotantomääriin."

Tavoitteena sertifioitu kahvi

Tärkeää on myös ajatusten vaihto muiden viljelijöiden kanssa. Tarkoitus on, että hankkeessa opitaan toisten kokemuksista, Tiemeier huomauttaa.

Laadun parantamisen ja kestävien viljelymenetelmien edistämisen keskeinen tavoite on, että osuuskunnat voivat tuottaa tulevaisuudessa sertifioitua kahvia. Paahtimoiden hyväksymään sertifiointiohjelmaan pääsy helpottaisi markkinointia ja takaisi viljelijöille aiempaa vakaamman tulotason.

"Viljelymenetelmissä osuuskunnat ovat jo hyvin lähellä sertifioinnin vaatimuksia. Sen sijaan erilaisessa dokumentaatiossa on vielä parannettavaa."

Paahtimot edistävät kestävää kahvintuotantoa

Hankkeen takana on viiden eurooppalaisen kahviyhtiön perustama International Coffee Partners ICP. Voittoa tavoittelematon yhteisyritys edistää kehitysmaissa kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa kahvintuotantoa. Suomalainen Paulig on ICP:n jäsen.

Avustuskohteita ICP:llä on Vietnamin ohella Dominikaanisessa tasavallassa, Guatemalassa, Hondurasissa, Perussa, Kamerunissa ja Ugandassa. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä muiden tukijayhteisöjen ja julkisten rahoittajien kanssa.

Vietnamin hankkeessa kumppaneihin kuuluu Finnpartnership, joka on rahoittanut hanke- ja liiketoimintasuunnitelman laatimista sekä koulutuksen kehittämistä.

"Vuoden 2007 alussa alkanut hanke loppuu vuoden 2009 lopussa. Jatkuvuuteen laitetaan paljon painoa. Tarkoitus on, että koulutus jatkuu hankkeen loppumisen jälkeenkin", Tiemeier korostaa.

ICP - International Coffee Partners
Oy Gustav Paulig Ab

Julkaistu 24.01.2011