Etusivu » Finnpartnership » Success stories » Kiina luonteva tuotekehitysyksikön sijaintimaa
Tulosta

Kiina luonteva tuotekehitysyksikön sijaintimaa

Cybercom Plenware Oy:n asiakkaat ovat suomalaisia suuryrityksiä, kansainvälisiä ja alojensa markkinajohtajia. Cybercomin ideologiaan kuuluu olla lähellä asiakasta, joten on varsin luonnollista, että toimipisteet sijaitsevat asiakkaiden tuotekehitysyksiköiden lähellä. Kansainvälistymällä yhtiö vastasi asiakkaiden lisääntyviin tuotekehitystarpeisiin. Yhtiöllä on Suomen lisäksi yksiköt Kiinassa, Virossa ja Romaniassa.

Cybercom pyrkii olemaan päätöksenteossaan joustava ja liikkeissään kilpailijoitaan edellä. Vain muutama kuukausi ensimmäisen kansainvälisen toimipisteen avaamisen jälkeen yhtiö päätti Kiinan yksikön perustamisesta. Cybercom sai Finnpartnershipiltä liikekumppanuustukea suunnitteluvaiheen kustannuksiin.

Ohjelmistonkehityspalveluita ja tietoliikenneratkaisuja

Cybercom Plenware Oy on tietotekniikan palveluyritys, joka toimittaa ohjelmistonkehityspalveluita ja tietoliikenneratkaisuja tietoliikennealan, teollisuuden, finanssi- ja media-alan huippuyrityksille toimien asiakkaidensa tuotekehityskumppanina.

Cybercom Plenware on osa Cybercom Groupia, joka on 2000 työntekijän yritys ja jonka liikevaihto oli 164 miljoonaa euroa  vuonna 2008. Henkilöstön määrä on noin 700, josta Kiinassa noin 150. 

Finnpartnershipin rooli

Finnpartnership toi rahoituspanoksensa Kiina-yksikön käynnistämiseen. Cybercom sai liikekumppanuustukea suunnittelukuluihin, ensimmäisiin matkoihin ja asiantuntijoiden palkkaamiseen. Yhtiön mielestä Finnpartnershipin toimintamalli oli hieman monimutkainen ja kankea verrattuna sen omaan nopeatempoiseen ajattelutapaan, ja erityisesti siksi, että Kiinassa asiat eivät etene ennen kuin yhtiö on laillisesti perustettu.

Finnpartnership tukee hankkeen selvitysvaihetta, esimerkiksi partnereiden identifiointia, liiketoimintasuunnitelman tekoa sekä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointia. Liiketoiminnan käynnistyttyä tukea voi saada koulutukseen ja liiketoiminta-alueen kehittämiseen, mutta ei yrityksen varsinaiseen liiketoimintaan.

Cybercomin mielestä yhteistyö oli kuitenkin hedelmällistä, koska se sai tukea tärkeiden ensiaskelten ottamiseen. Finnpartnership tuen avulla rahoitettiin myös yhteistyöverkoston kartoitusprojekti, johon Cybercom oli erittäin tyytyväinen.

Rekrytointi ja byrokratia tähän asti suurimmat haasteet

Kiina on varsin erikoinen talous, jossa yritys saattaa törmätä esimerkiksi oudolta tuntuviin veroihin ja muuttuviin veroperusteisiin sekä byrokratiaan. Verkostot ovat yritystoiminnan onnistumisen edellytys Kiinassa. Cybercomin mielestä Finnpartnerhip voisi tarjota enemmän apua verkostoitumisessa ja koulutuksessa nimenomaan Kiinan markkinoilla. Cybercomilla oli myös jo olemassa olevia yhteistyökumppaneita, joiden avulla yhtiö pystyi luomaan nopeasti omat kanavansa.

Työntekijöiden palkkaaminen on haasteellista. Yhteen työpaikkaan voi olla tuhatkin hakijaa ja hakemusten lajittelemiseen tarvitaan useampi ihminen. Hakemusten käsittelyn voi myös ulkoistaa mutta silti tarvitaan useita haastattelukierroksia.

Kiina Finnpartnership-ohjelman asiakkaiden suosituin kohdemaa

"Kaikista vastaanotetuista liikekumppanuustukihakemuksista suuri osa liittyy Kiinaan suuntautuvaan liiketoimintaan. Vuosina 2006-2008 on vastaanotettu yhteensä 29 liikekumppanuustukihakemusta, joista lähes puolet vuoden 2008 aikana", toteaa ohjelman johtaja Siv Ahlberg.

Lisätietoja Cybercomista:
http://www.cybercom.fi 
http://www.cybercom.com


Julkaistu 16.07.2009