Etusivu » News » Vastuullista yritystoimintaa - myös kehittyvillä markkinoilla
Tulosta

Vastuullista yritystoimintaa - myös kehittyvillä markkinoilla

Finnish Business & Society (FiBS ry) ja Finnpartnership järjestivät 23.10.2012 aamukahvitilaisuuden, jossa käsiteltiin vastuullista yritystoimintaa kehittyvillä markkinoilla. Tilaisuuden asiantuntijapuheenvuoroissa keskityttiin erityisesti korruptioon ja sen kitkemiseen toimittaessa kehittyvillä markkinoilla.

Asiantuntijapuheenvuorot aloitti Stora Enso -konsernin Renewable Packaging -liiketoiminta-alueen yksikönjohtaja, ihmisoikeusasiantuntija Parul Sharma, joka painotti vastuullisuuden olevan lainsäädännön noudattamista. Sharma korosti, että vastuullisuutta ei tulisi nähdä markkinointivälineenä vaan osana yrityksen normaalia toimintaa. Hänen mukaansa yritysten tulisi tunnistaa korruption negatiiviset vaikutukset ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien ja ympäristöperiaatteiden toteutumiseen.

”Niin kauan kuin yritys voi ostaa itsensä vapaaksi ympäristöön liittyvistä vastuista, esimerkiksi ympäristösertifikaattien tapauksessa, eivät yritykset voi saada muutosta aikaan tai edes tosissaan toimia ympäristö- ja yhteiskuntavastuun alueella.”

Sharma painotti kaikkien yritysten yhteistä vastuuta kieltäytyä korruptiosta, jotta todellista vastuullista liiketoimintaa voidaan ryhtyä harjoittamaan. Vastuullisessa liiketoiminnassa ei hänen mukaansa ole kyse vakuuttavien ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraporttien julkaisemisesta vaan lainsäädännön noudattamisesta.

Transparency Suomen puheenjohtaja Erkki Laukkanen puolestaan kertoi Transparency Internationalin korruptiotutkimuksesta, johon vastasi 3 000 henkilöä 30 eri maasta. Tutkimuksen avulla saadaan kuva korruptiokäsityksistä eri puolilta maailmaa.

Yritysten näkökulmaa korruption kitkemiseen ja vastuulliseen yritystoimintaan kehittyvillä markkinoilla toivat Siemens Oy:n Compliance, Security and Quality -liiketoiminta-alueen johtaja Mika Winqvist sekä Stera Technologies Oy:n toimitusjohtaja Heikki Ajanko. Heidän puheenvuoroissaan korostui vastuullisuuden välttämättömyys, kun rakennetaan pitkäjänteistä toimintaa haastavilla markkinoilla.

Finnfundin ja Finnpartnershipin vastuullisuusvaatimuksista olivat kertomassa Finnfundin apulaisjohtaja Mikko Kuuskoski sekä Finnpartnershipin ohjelmajohtaja Siv Ahlberg. Molemmat painottivat puheenvuoroissaan positiivisten kehitysvaikutusten sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun osuutta rahoitettavien ja tuettavien hankkeiden arvioinnissa.

Lisäksi Linda Piirto työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi OECD:n toimintaohjeista kansainvälistyville yrityksille sekä ministeriön roolista toimintaohjeiden noudattamisen valvojana.

Kaiken kaikkiaan aamukahveille osallistui noin 75 yritysten, valtionhallinnon, tutkimuslaitosten ja järjestöjen edustajaa. Kaikki tilaisuudesta palautetta antaneet totesivat tilaisuuden aiheen ajankohtaisuuden ja kiinnostavuuden hyväksi (54,5 %) tai erinomaiseksi (45,5 %) (asteikolla huono, tyydyttävä, hyvä, erinomainen).

Finnpartnership kiittää kaikkia osallistujia!

Julkaistu 06.11.2012