Etusivu » News » Zambia International Investment Forum järjestettiin Sambiassa 29-30.11.2012
Tulosta

Zambia International Investment Forum järjestettiin Sambiassa 29-30.11.2012

Sambiassa järjestettiin 29–30 marraskuuta 2012 Zambia International Investment Forum (ZIIF), jonka teemana oli ”Value addition for sustainable growth”. Sambiassa on paljon luonnonvaroja, mutta näiden käyttö- ja jalostusaste on heikko. Näin ollen maassa on aloitettu ja suunnitellaan laajempaa ohjelmaa paikallisen tuotannon ja jalostuksen kannustamiseksi. Foorumissa käsiteltiin seuraavia aiheita:

• maatalous: Maassa on 42 miljoonaa hehtaaria maata, josta vain 1,5 on viljelykäytössä. Lisäksi maassa on runsaasti vettä käytettävissä kastelua varten. Tärkeätä on huomioida maanomistus joka suurilta osin on kyläyhteisöjen/heimojen omistuksessa.
• energia: Vesivoima on maan tärkein energialähde ja arvioiden mukaan maassa on 40 % keski- ja eteläisen Afrikan vesivaroista. Arvioiden mukaan maassa on 6 000 MW:n vesivoimapotentiaali hyödyntämättä. Kysynnän kasvaessa 150–200 MW vuodessa tarjonta on ollut kutakuinkin sama viimeiset 30–40 vuotta, tarkoittaen että maassa on useita sähkökatkoksia ym. haasteita sektorilla.
• infrastruktuuri: Infrastruktuurin kehittäminen on yksi maan prioriteeteista, josta mainitaan erikseen sekä Fifth National Development Plan, Sixth NDP että National Vision 2030-ohjelmissa. Sisämaana Sambia on riippuvainen muitten satamista ja pääkohteena onkin eri kuljetuskäytävien yhdistäminen toisiinsa mahdollistaen 8 maan välisen liikenteen Sambian kautta.
• tuotantoteollisuus: Tuotantoteollisuuden osuus maan BKT:stä on vain 11 %. Viimeiset viisi vuotta vuotuinen kasvu on ollut luokkaa 3 %. Suurimmat alat ovat elintarvike- ja juomatuotanto, tekstiili- ja nahkateollisuus sekä esim. pientä metalli- ja mineraalituotteiden puolivalmistusta. Tavoitteena on monipuolistaa tuotantoteollisuutta omia ja alueellisia markkinoita varten, jotta jatkossa vältytään myymästä raaka-aineita edullisesti ulkomaille ja ostamasta takaisin kalliita lopputuotteita. Esimerkkinä mainittiin uusi Hitachin Lusakaan perustama tehdas.
• turismi: Turismisektoria tuetaan vahvasti esim. valtion ja myös Maailmanpankin puolelta. Tavoitteena on hyödyntää paremmin luonnonvaroja kuten Viktorian putoukset, muut putoukset, joet, järvet sekä eläimet, linnut jne. Maassa on yli 65 000 km² luonnonpuistojen käytössä.
• kaivosteollisuus: Sambia on maailman seitsemänneksi suurin kuparin tuottaja mutta vain 5 % jatkojalostetaan maassa.

Tilaisuuden järjesti Zambia Development Agency (ZDA) ja heihin voi olla yhteydessä lisätietoja varten (info[at]zda.org.zm). ZDA:n tehtävänä on edesauttaa maan taloudellista kehitystä edistämällä investointeja ja vientiä. Lisätietoa saa myös Finnpartnershipistä.


 


Julkaistu 11.12.2012