Etusivu » News » Elektroniikkajätteen evoluutio Afrikassa
Tulosta

Elektroniikkajätteen evoluutio Afrikassa

Elektroniikkajätteen evoluutio Afrikassa

Kahden viime vuosikymmenen aikana sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuotanto ja käyttö on ollut räjähtävää. Vaikka elämämme on tehty helpommaksi kodinkoneiden, tietotekniikan ja multimedian avulla sekä uusien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden työntyessä markkinoille kiihtyvää vauhtia, on elektroniikkaromu (e-jäte) yksi maailman suurimmista jätevirroista. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä kehitysmaiden tulee hävittää noin 400-700 miljoonaa vanhentunutta tietokonetta vuodessa verrattuna länsimaiden 200-300 miljoonaan.

Huolimatta kansainvälisestä sopimuksesta liittyen vaarallisten jätteiden rajat ylittäviin siirtoihin, e-jätteen lähetys laittomasti kehitysmaihin varsinkin Afrikkaan on edelleen vahvasti agendalla. Nämä lastit usein kulkevat peitenimien alla, kuten lahjoituksien tai käytettyjen koneiden nimikkeillä. Yleensä laitteet ovat elinkaarensa lopussa ja vain pieni määrä kelpaa jatkokäyttöön tai kunnostukseen. Sen sijaan laitteista puretaan arvometallit esim. lapsityövoiman avulla altistaen heidät laitteiden vaarallisille kemikaaleille.

E–jäte mineraalien ja tulojen lähteenä

Vaikka e-jäte voidaan nähdä haasteena, se on myös mahdollisuus, jossa jätteestä voikin tulla aarre. E-jäte sisältää jalometalleja kuten kultaa ja hopeaa sekä muita metalleja kuten terästä ja alumiinia, jotka päätyvät sulattamoihin tai valimoihin, joissa niistä prosessoidaan uusia seoksia tai puhdasta metallia. E-jätteen taloudellisen arvon vuoksi e-jätteen käsittely ja käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden huolto ovat nousemassa houkuttelevaksi liiketoiminnaksi Afrikassa.

Merkittävä tekijä on työpaikkojen luominen, koska on taloudellisesti kannattavaa purkaa e-jäte ja lajitella materiaalikomponentit kuten akut, muovit, metallit, piirilevyt ja kuvanäytöt käsin. Muu jäljelle jäänyt jätevirta edelleen lajitellaan käsityövoimalla, ja kaikki lisä-arvoa tuovat elementit kulkevat seuraavan tason prosessiin. Keskeinen tekijä menestyvässä e-jätehuoltoliiketoiminnassa on keräys. Yksi rikkinäinen kännykkä on jätettä, mutta 100 000 kännykkää samassa paikassa on mineraalikaivos. Toimiva keräys ja kuljetus on elintärkeä osa e-jätehuoltoa ja luo edelleen lisää työpaikkoja alalle.

Kapasiteetin lisääminen

Africa Institute (AI) Etelä-Afrikassa ja Suomen Ympäristökeskus (SYKE) ovat yhdessä toteuttaneet 3-vuotista Baselin sopimuksen alueellisen keskuksen tukiohjelmaa 23:lle englanninkieliselle Afrikan maalle kapasiteetin, asiantuntemuksen sekä tietoisuuden lisäämisessä liittyen vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Hanketta on rahoittanut Suomen Ulkoasiainministeriö, joka tukee alueellisen Basel-keskuksen tukiohjelmaa myös Egyptissä.

AI:n tehtävänä on auttaa jäsenmaitaan maakohtaisten kapasiteettien ja resurssien sekä asiantuntemuksen lisäämisessä sekä levittää tietoutta, jotta tulevaisuudessa jäsenmaat voisivat paremmin toteuttaa kansainvälisiä ympäristösopimuksia.

Hyvä esimerkki AI:n toiminnasta oli kolmen päivän julkisen ja yksityisen sektorin vuoropuhelu, joka järjestettiin Etelä-Afrikassa syksyllä 2013. Tässä vuoropuhelussa oli läsnä 12 Afrikan maata sekä yksityisen sektorin ja paikallisten e-jätekierrättäjien edustajia. Tämän julkisen ja yksityisen sektorin dialogin pyrkimyksenä oli sopia toimintastrategiasta e-jätehaasteelle Afrikassa.

Kolmen päivän dialogin tärkeimmäksi kysymykseksi nousi lainsäädännön puute kaikissa osallistuvissa jäsenmaissa sekä vaarallisten materiaalien, kuten e-jätteen, käsittelyyn liittyvien lakien täytäntöönpano. Tästä huolimatta on olemassa hyviä esimerkkejä, kuten vaikkapa Kenia, jossa hallitus yhdessä tuottajien sekä e-jätettä keräävän kansalaisjärjestön kanssa on kehittänyt e-jätettä koskevan lakialoitteen, joka konkreettisena esimerkkinä auttaa myös tasoittamaan tietä muille mantereen maille.

Mahdollisuus suomalaisille innovaatiolle ja osaamiselle

Kolmen päivän dialogin aikana tuli hyvin ilmi myös turvallisen ja tehokkaan jätteenkäsittelyteknologian puute. Vaikka e-jätteen lajittelu suoritetaan monissa Afrikan maissa vielä valtaosin käsityönä, on teknologian tarve elementtien jatkoprosessoinnissa ilmeinen. Tässä voisi olla potentiaalinen mahdollisuus Suomen e-jäteosaamiselle ja teknologiaratkaisuille. Suomessa on näyttöä elektroniikkaromun käsittelystä sekä asiantuntemuksesta, joka voisi tarjota taloudellisesti merkittäviä vientimahdollisuuksia Afrikan mantereelle.

Elektroniikkamarkkinoiden kasvusta eteläisessä Afrikassa on todisteena erinäiset seminaarit ja tapahtumat kuten helmikuussa 2014 järjestetty Africa Indaba, jonne osallistui myös Finnpartnershipin ohjelmajohtaja Siv Ahlberg.  Finnpartnershipin Matchmaking-toiminnolla kerätään paikallisia liikekumppanuusaloitteita ja yhdistetään niitä suomalaisyritysten kanssa. Africa Indaban aikana tuli selvästi esille jätepuolen ja e-jätteen tarjoamat mahdollisuudet suomalaisille firmoille kuin myös uusiutuvan energian ja energiatehokkuushankkeiden tuomat ulottuvuudet. Näiden aloitteiden toivotaan jatkossa jalostuvan kestäviksi ja pitkäaikaisiksi liikekumppanuuksiksi.  

Kirjoittanut Vuokko Laurila

Julkaistu 07.03.2014