Etusivu » News » Teknologian ja ratkaisujen pilotointi ja demonstraatiohankkeet
Tulosta

Teknologian ja ratkaisujen pilotointi ja demonstraatiohankkeet

1.1.2015 alkaen Liikekumppanuustukea voidaan myöntää teknologian ja ratkaisujen pilotoinnin ohella myös uuden teknologian ja uudenlaisten ratkaisujen kaupallistamiseen tarkoitettuihin demonstraatiohankkeisiin. Pilotti- ja demonstraatiohankkeiksi voidaan hyväksyä hankkeet, joiden onnistuessaan voidaan olettaa johtavan pitkäaikaiseen liikekumppanuuteen.

Yksi yritys voi saada tukea korkeintaan kolmeen demonstraatiohankkeeseen. Erillisten demonstraatiohankkeiden tulee kohdentua eri maihin.

Pilotti- ja demonstraatiohankkeissa tuettavia kustannuksia ovat muun muassa pilottihankkeiden suunnittelu (ml. tekninen apu) ja paikallisen henkilöstön koulutus (esim. uuden teknologian käyttöönotto). Lisäksi uusina hyväksyttävinä kustannuksina voidaan tukea rahtikuluja ja asennustyöhön liittyviä työkustannuksia. Tapauskohtaisesti voidaan tukea myös kohtuullisia laiteinvestointeja ja rakennuskustannuksia, jos pilottilaite jää tuen saajan tai paikallisen kehitysmaakumppanin omistukseen vähintään Liikekumppanuustuen voimassaolon ajaksi.

Uudet ehdot ovat voimassa 1.1.2015 alkaen rekisteröidyillä hakemuksilla. Tutustu uusiin ehtoihin ja hyväksyttäviin kustannuksiin alla olevista linkeistä!

Liite 1: Liikekumppanuustuen yleisehdot

Liite 2: Hyväksyttävät kustannukset

Julkaistu 06.05.2015