Etusivu » News » Enersizes pressmeddelande om Finnpartnerships stöd
Tulosta

Enersizes pressmeddelande om Finnpartnerships stöd

År 2015 föreslog Finnpartnership finska utrikesministeriet att Enersize skulle utbetalas ett företagspartnerskapsstöd för att etablera ett långvarigt företagspartnerskap med kinesiska företag med syftet att förbättra energieffektiviteten och minska koldioksidutsläppet i Kina. Syftet med projektet var att grunda ett samföretag, göra installerings- och undershållsavtal och/eller lokal produktion.

Den sökande förvantade sig att nå bland annat följande utvecklingseffekter:

Projektet förbättrar energieffektiviteten i Kina och på det sättet har en positiv inverkan på miljön.

De nya servicerna minskar energikonsumtionen märkbart inom många olika industribranscher.

Genom att förbättra lufttryckssystem kan man nå en utsläppsminsking på upp till 45 mn. ton i Kina.

Projektet har som syfte att förminska lufttryckssystemens konsumption av elektricitet med 15-30%, som märkbart förbättrar industrins energieffektivitet.

Stödet är en ersättning på inträffade kostnader som ligger i linje med det ursprungliga stödbeslutets syftlinjer avtalats år 2015.

I ett pressmeddelande publicerad 21.12.2017 meddelade Enersize att dom har fått en engångssumma för marknadsutveckling från Finnpartnership, vilket inte stämmer. I stället var summan betald pga. redan genomförda aktiviteter som var godkända 2015. Alla aktiviteter har genomförts och betalats för innan ersättningen av Finnpartnership. Under ersättningsprocessen såg Finnpartnership efter att de inträffade kostnader var i linje med det ursprungliga stödbeslutets villkor och syftlinjer avtalats år 2015. 


Julkaistu 08.01.2018