Etusivu » Vägledning och information » Samhallsansvar » Nyttigalankaromsamhallsansvar
Tulosta

Nyttiga länkar om samhällsansvar

• World Business Council for Sustainable Development WBCSDs guide om mätning av företagens sociala konsekvenser. Guiden innehåller bl.a. en lista på befintliga verktyg för mätning av socioekonomiska effekter och en beskrivning av mätningsprocessen. Dessutom har guiden som mål att göra det lättare för företagen att välja lämpligt socioekonomiskt verktyg med tanke på just deras verksamhet.


• CSR-kompassen
CSR-kompassen erbjuder praktiska tips och stöd för en ansvarsfull hantering av långa produktionskedjor. I kompassen finns särskilda avdelningar för små och medelstora företag och offentliga upphandlare där utmaningarna och möjligheterna i samband med inköpen gås igenom.


• Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag – Praktiska exempel (pä finska)

• De första stegen i rapporteringen om företagsansvaret – Informationspaket för små och medelstora företag (på finska)

• Arbetsgruppsförslag till nationellt genomförande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (på finska)


• Praktiska exempel och hjälp för kommunikation


• Utvecklingssamarbete som stödjer handeln. Finlands handlingsprogram 2012−2015
Handlingsprogrammet 2012−2015 förnyar det utvecklingssamarbete som stödjer Finlands handel i enlighet med regeringens utvecklingspolitiska handelsprogram. (på finska och engelska)

Sustainable Finland 2014, publicerad av FIBS.