Nätverket Team Finland

Nätverket Team Finland främjar Finlands externa ekonomiska relationer, Finlandsbilden, företagens internationalisering och utländska investeringar i Finland. Syftet är att samarbetet mellan olika finländska aktörer inom de här sektorerna ska effektiveras.

Nätverkets kärna utgörs av arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och offentligt finansierade organisationer och utländska nätverk som styrs av ministerierna. Team Finland -nätverket styrs av statsrådet. Över 70 lokala team runt om i världen står för verksamheten utomlands.

Finnpartnership har till uppgift att främja ekonomisk och social utveckling genom att ge stöd till finländska företags kommersiella verksamhet i utvecklingsländer. Vi stöder utnyttjande av finländsk kompetens i projekt som har positiva utvecklings- och miljöeffekter, och som är till nytta för både den finländska aktören och mållandet. Finländska företag internationaliseras på allt fler områden. Vi vill i samarbete med andra medlemmar i Team Finland hjälpa finländska företag att bli internationella.

Läs mer på Team Finland hemsida.