» Vägledning och information » Rådgivning i olika stadier av projektet
print

Rådgivning i olika stadier av projektet

Finnpartnership har ett omfattande nätverk av internationella utvecklingsfinansiärer, finländska företag som internationaliserar sig, experter och organisationer som verkar i utvecklingsländer, samt andra aktörer inom utvecklingsländernas näringsliv.


Du kan kontakta våra experter för att få mer detaljerad information om våra samarbetspartner.Planeringsfasen


I planeringsfasen av projektet kan vi erbjuda finländska företag Företagspartnerskapsstöd och projektvägledning.

I planeringsfasen kan man söka Företagspartnerskapsstöd för bl.a.

  • identifiering av affärspartner
  • preliminär projektutredning
  • marknadsundersökningar och projektutredning
  • utarbetandet av en affärsverksamhetsplan, och
  • miljöbedömningar, -tillstånd och -avtal

Finnpartnerships experter ger i mån av möjlighet också råd i viktiga spörsmål för främjandet av projektförberedelserna och planeringsprocessen.


 

Genomförandefasen


I genomföringsfasen kan Finnpartnership genom sitt omfattande samarbetsnätverk hjälpa exempelvis med att hitta finansiärer för realiserbara projekt och ge råd i centrala frågor gällande genomförandet.Utvecklingsfasen


I projektets utvecklingsfas kan Finnpartnership erbjuda Företagspartnerskapsstöd för finländska företag, samt informera om möjliga samarbetsorgan.

I projektutvecklingsfasen kan Företagspartnerskapsstöd sökas för

  • personalutbildning för företaget i utvecklingslandet, och
  • nyttjandet av experter för utvecklingen av affärsområdet som grundas på företagspartnerskapet.

Syftet med personalutbildningen i det i utvecklingslandet baserade företaget är att höja personalens professionella kompetens. Utvecklingen av ett befintligt projekt kan kräva att experter anlitas även till annat än utbildning, och i så fall kan sådana uppgifter ingå i projektet.