» Vägledning och information » Expertdatabaser
print

Expertdatabaser

När syftet är att få mera detaljerad vägledning t.ex. om ett visst projektland eller en viss bransch, rekommenderar vi att företaget utnyttjar utomstående experters specialkunskap. Experter kan kartläggas till exempel genom FöretagsFinlands tjänst Expertsök, som är en omfattande och mångsidig söktjänstdär man för det aktuella behovet kan hitta experter inom affärslivet. Expertsökningar kan göras bl.a. enligt bransch, konsultens kunnande, tidigare erfarenhet eller geografiskt läge.

För företagaren är söktjänsten avgiftsfri.


För experten är tjänsten en gratis annonsplats för hans/hennes expertis. Registreringen som expert sker med personliga nätbankskoder på adressen www.oma.yrityssuomi.fi. Experten kan vid registreringen välja Finnpartnership-medlemskap, vilket underlättar hittandet av expertersom känner till programmet.


 
Cleantech Finland är ett nätverk av finländska miljöteknikföretag, vars mål är att profilera Finland som ett ledande land på området. Nätverket drivs av Finpro. Cleantech Finlands nya  nätbaserade experttjänst SOLVED samlar företag, kunder och andra intressenter, problem och lösningar på samma plattform. Det möjliggör helt nya verksamhetssätt och samarbetsformer.

Kärnan i experttjänsten utgörs av Cleantech Finlands nätverk av framstående experter på olika områden. På tjänsten kan vem som helst ställa frågor, diskutera och nätverka. De medverkande experterna ger svar och deltar i diskussionerna med färska faktakunskaper, egna åsikter och praktiska erfarenheter. Hittills har ett hundratal experter registrerat sig på tjänsten.