» Vägledning och information
print

Vägledning och information

Man kan vända sig till Finnpartnership i frågor som gäller affärsverksamhet i utvecklingsländer.


Det är bra att redan i planeringsskedet av projekten ta kontakt med Finnpartnerships experter, som kan ge vägledning i olika faser av projektplaneringsprocessen. Finnpartnership stöder företag genom att erbjuda rådgivning också gällande projektens finansiering, genomförande och vidareutveckling. Syftet är att förbättra projektens finansieringsbarhet och därigenom genomförbarhet.


Vår tjänst är avsedd för aktörer (inom alla sektorer), som planerar eller utvecklar sin affärsverksamhet i utvecklingsländer.

Finnpartnerships rådgivningstjänster är kostnadsfria.