» Vägledning och information » Instanser som erbjuder internationaliseringstjänster
print

Instanser som erbjuder internationaliseringstjänster

Det finns flera instanser i Finland som understöder internationalisering. Finnpartnership listar kontakter till finländska och utvecklingslandsbaserade företag, samt instanser som stöder import.


Den avgiftsfria Företagsfinland-webbtjänsten informerar om hurdan hjälp företag eller företagare kan få för att grunda, utvidga och utveckla sitt företag. Yritys-Suomi riktar sig särskilt till små och medelstora företag. På Yritys-Suomis webbtjänst finns också listor på expert-, utbildnings-, rådgivnings- och finansieringstjänster, som berör finländska företags internationalisering.


Finpro är en expertorganisation som främjar finländska företags internationella tillväxt och framgång.

Finnpartnership och Finpro har tillsammans utvecklat ett interaktivt verktyg för finländska företag med erfarenhet i olika mobila teknologier, produkter, tjänster och  tillämpningar, och som överväger att etablera sig på marknaderna i Kenya och Vietnam. The Six Steps to Mobile Market Entry har genomförts tillsammans med finländska företag som deltog i Finpro Mobile Business at the Base of the Pyramid (BOP) - projektet under 2010 - 2011. Verktyget guidar dig steg för steg i hur man kan etablera sig på den mobila marknaden i Kenya och Vietnam.


FinnCham är ett världsomfattande nätverk grundat av handelskamrarna. Nätverket stöder finländska företag i deras internationalisering. Syftet med nätverket är att skapa kontakter mellan finländska företag som är verksamma internationellt och företag som är på väg ut på den internationella marknaden, att öppna dörrar och att stärka de ekonomiska förbindelserna mellan olika länder. Nätverket sammanför nästan hundra affärssammanslutningar, handelskammare och gillen som är verksamma på olika håll i världen. Dessa aktörer bidrar till att stärka Finlandsbilden och skapa värdefulla företagskontakter i målländerna. Centralhandelskammaren ansvarar för samordningen av FinnCham-nätverket tillsammans med utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet samt Finpro.


Europeiska kommissionen samarbetar med medlemsstaterna för att främja exportmöjligheterna för europeiska företag. År 2007 publicerades en förnyad Market Access Strategy, som består av två instrument: Market Access Partnership och Market Access Database.
Market Access Database är i första hand ett verktyg för exportföretag. Där hittar man information om bl.a. produktspecifika tariffer som tillämpas på import i olika länder utanför EU. Databasen innehåller också anvisningar om andra importformaliteter och handelshinder i tredjeländer.
Market Access Strategy beaktar särskilt behoven hos små och medelstora företag som vill exportera till eller investera i tredjeländer.De finländska utrikesrepresentationerna runtom i världen arbetar för att främja Finlands och finländarnas intressen på många olika sätt. Tillsammans med andra Team Finland-aktörer stöder de också finländska företags verksamhet utomlands.

Företagen kan vända sig till representationerna till exempel om de upplever handelshinder eller svårigheter att komma in på en marknad, eller när de behöver råd om verksamhetsvillkor och affärsmöjligheter i stationeringslandet. Representationerna kan vid behov fungera som dörröppnare till stationeringslandets myndigheter genom att erbjuda prestigetjänster och reda ut handelshinder. Lokalt påverkansarbete för att hjälpa finska företag görs både bilateralt och genom EU.

Utrikesministeriets representationsnät är en del av det större Team Finland-nätverket, som främjar Finlands intressen i världen på bred front: Finlands externa ekonomiska relationer, landsbild och promotionsarbete, företagens internationalisering samt aktiviteter och tjänster för att främja utländska investeringar i Finland.