» Företagspartnerskapsstöd » Godtagbara kostnader
print

Godtagbara kostnader

Kostnader som uppstått efter mottagandet och registrerandet av ansökan är godtagbara. Stödet täcker en del (30/50/70 %) av de godtagbara projektkostnaderna. Stödnivån bestäms enligt mottagarlandet och stödsökarens storlekskategori (se Projektländerna och stödprocenten).


Godtagbara kostnader i projektlandet eller annat land som är väsentligen knutet till projektet  innefattar bl.a.

  • resekostnader till projektlandet eller annat land som är väsentligen knutet till projektet för egen personal och utomstående experter,
  • logi, dagpenning och arbetskostnader för egen personal och utomstående experter
  • den egna personalens arbete kan stödas på basen av den anställdas ordinarie månadslön. Arbete kan understödas för vardagar från måndag till fredag.
  • det arbete som en utomstående expert utför (t.ex. juridisk rådgivning, marknadsundersökningar) kan understödas också i Finland eller i ett tredje land.

I stödansökningsfasen bör man bekanta sig med de detaljerade instruktionerna om godtagbara kostnader för statsbidrag i bilaga 2 i statsbidragsbeslutet. I samma dokument finns också exempel på kostnader som inte kan understödas (t.ex. grundläggningskostnader, rekrytering, allmänna kostnader för marknadsföring, utgifter för taxi i Finland och icke nödvändiga taxikostnader i mållandet).