» Företagspartnerskapsstöd
print

Företagspartnerskapsstöd

Syftet med Företagspartnerskapsstödet är att öka det kommersiella samarbetet mellan finländska och i utvecklingsländer baserade företag och andra aktörer som idkar affärsverksamhet, så att projekten leder till positiva utvecklingseffekter i de berörda länderna.


Företagspartnerskapsstödet är ekonomiskt stöd i planerings- utvecklings- och utbildningsfaserna för etablerings- och importprojekt som riktar sig till utvecklingsländer. Stödet kan ansökas av ett finländskt företag eller en annan aktör för ekonomiskt lönsam verksamhet, som syftar till långvarigt företagspartnerskap. Projekten bör åstadkomma positiva utvecklingseffekter i projektlandet.

I princip, företagspartnerskapsstödet räknas fr.o.m. 1.1 2013 till stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd). Undantag är möjliga på vissa grunder. Företagspartnerskapsstöd ansöks med hjälp av en formbunden ansökningsblankett med bilagor. Blanketter och ytterligare information om Företagspartnerskapsstödets ansökningsprocess, stödgränser och stödvillkor hittas på denna webbplats.


På grund av stödets offentliga karaktär är bl.a. stödmottagarens namn, bransch och stödbeloppet offentlig information.