» Företagspartnerskapsstöd » Ansökningsinstruktioner och -blanketter
print

Ansökningsinstruktioner och -blanketter

Behandlingen av Finnpartnership-företagspartnerskapsstödet förnyas från och med år 2016. Ansökningar i pappersformat emottas ej efter 31.12.2015. Behandlingen av stödet samt all tillhörande korrespondens angående behandling och utbetalning av stödet sker via utrikesministeriets kundtjänst. Ansökning om företagspartnerskapsstöd sker med elektroniska blanketter genom kundens eget kundkonto.
  

Aktiveringen av kundkontot sker via Katso-autentisering. Närmar instruktioner om Katso-autentisering finner ni på https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp

Genom kundkontot kan den sökande själv smidigt följa upp dokument och förfrågningar angående dokument som skickats till utrikesministeriet. Se ansökningsinstruktioner här. 

Den sökande skall lämna in grunduppgiftsblanketten innan den egentliga företagspartnerskapsstödsansökningen. När utrikesministeriet emottagit och kvitterat grunduppgiftsblanketten kan den sökande lämna in ansökningsblanketten.


Innan den sökande fyller i ansökningsblanketterna, bör han/hon bekanta sig med Företagspartnerskapsstödets villkor och praxisen för godtagandet av kostnader som finnes här. 

Ansökningsblanketter:

Blanketten för basinformation

Blanketten för företagspartnerskapsstöd

Blanketten för utbetalningsansökan för statsunderstöd