Utbetalning av stöd samt rapporteringskyldighet för projekt registrerats i 2016 och därefter

Stödet utbetalas i efterskott på basis av godtagbara, verkliga och betalda kostnader.

Företagspartnerskapsstöd kan betalas till stödmottagaren när mottagaren lämnat in det underskrivna avtalet, som finns som bilaga till statsbidragsbeslutet.

Företagspartnerskapsstödet är i kraft 24 månader efter datumet för det statliga understödets tillkännagivande. Stödmottagaren skall före stödets förfallodag anhålla om utbetalning med en särskild utbetalningsanhållan. Ansökningar om utbetalning skall lämnas in inom 24 månader efter datumet för det statliga understödets tillkännagivande. Också man måste skicka till Ministeriet ”Förbindelse för mottagande av partnerskapsstöd”.

Förbindelse för mottagande av partnerskapsstöd


För projekt som är registrerade 1.1.2016 eller senare skall utbetalningsbegäran göras till Ministeriet via deras online tjänst genom att använda blanketten för utbetalningsbegäran som kan hämtas nedan. De övriga dokumenten för utbetalningsbegäran översätts till svenska för närvarande.

Var snäll och kontakta Finnpartnership för närmare information.

Blankett för utbetalningsbegäran