» Företagspartnerskapsstöd » Projekt och projektfaser som kan understödas
print

Projekt och projektfaser som kan understödas

Projekt som kan få stöd


Företagspartnerskapsstöd kan beviljas för planering, utveckling och utbildning, som anknyter till ekonomiskt lönsamma projekt i utvecklingsländer med syftet att etablera långvariga affärskontakter, såsom:

 • grundandet av ett dotterbolag (t.ex. produktions- eller servicesektorn)
 • grundandet av ett samföretag (t.ex. produktions- eller servicesektorn)
 • underleverans
 • import från utvecklingslandet
 • annat projekt, som siktar på långvarig affärsverksamhet
 • pilotprojekt förknippade med kommersiell/produktifierad teknologi eller lösning, som kan antas leda till företagspartnerskap om de är framgångsrika
 • yrkesutbildning och stöd till lokal utbildningsverksamhet

Företagspartnerskapsstöd beviljas inte för exportprojekt eller för projekt som endast innebär samarbete med endast återförsäljare eller distributörer. Stöd kan beviljas för vissa skeden i ett exportprojekt om projektet innebär en långsiktig överföring av kompetens/kunskap, liksom ett långvarigt avtal om underhåll mellan en finländsk och en i utvecklingslandet baserad aktör. I sådana fall kan t.ex. identifierandet och utbildandet av aktören i utvecklingslandet understödas.


Spärrlistan innehåller en katalog över sådana projekt/branscher som Finnpartnership inte under några omständigheter stöder.


Projektfaser


Stöd kan beviljas för följande faser av förberedande, utveckling och utbildning:

 • identifiering av partner (en eller flera affärspartner)
 • förberedande projektutredning
 • projektrapport
 • utarbetandet av en affärsverksamhetsplan
 • bedömning av miljö- och samhällspåverkan
 • pilotering av teknologi och lösningar samt demonstrationsprojekt
 • utbildning av personal för företag eller annan godkänd aktör i utvecklingslandet
 • nyttjandet av experter på att utveckla företagets eller partnerns affärsområde
 • yrkesutbildning och stöd till lokal utbildningsverksamhet

Man kan ansöka om Företagspartnerskapsstöd för ovannämnda projektfaser, antingen för alla faser på en gång eller i flera steg.