» Import från utvecklingsländer » Import regulation
print

Importreglering

Vid import av varor från länder utanför EU måste man ta hänsyn till tulltaxor och importkvoter. Frihandelsavtal har slutits mellan EU och vissa länder utanför EU. Tullavgiften är oftast en viss procentandel av varans tullvärde. Varor från länder utanför EU får distribueras fritt i hela det inre marknadsområdet så snart tullformaliteterna är ordnade.

Mer information om importreglering och -begränsningar ges av tullen: www.tulli.fi.

EU:s allmänna preferenssystem
Lagstadgade krav