Finland

69,6 % av Finlands bruttonationalprodukt utgörs av tjänster. Förädlingens andel är 27,5 % och primärproduktionens 2,8 %. De viktigaste industriprodukterna i Finland är papper och kartong, elektronik och metallprodukter. Verkstadsindustrin och teknologiindustrin har under lång tid varit ledande produktionsområden.

Importens värde 2013 var 58,4 miljarder euro, varav 57 % från EU-området. Stora importländer utanför det europeiska ekonomiska området var Ryssland, Kina och USA. 2013 uppgick importen från utvecklingsländer till 8,9 miljarder euro, vilket motsvarar 15 % av totalimporten.