Nyttig information

Guiden Exporting to the Nordic Countries (2011)
Finnpartnership har tillsammans med utrikesministeriet, Danida (The Danish International Development Assistance) och Trade Promotion Programme of the Swedish Chambers of Commerce publicerat guiden Exporting to the Nordic Countries, som riktar sig till exportföretag i utvecklingsländerna. Guiden presenterar sådant som kan vara bra att veta för exportföretag i utvecklingsländer, bl.a. gällande tullavgifter, EU:s lagstiftning, produktstandarder och prissättning, samt innehåller en användbar länklista för exportföretagen. Guiden innefattar även grundläggande information om de nordiska länderna och deras marknader.

Exporting to the Nordic Countries

Kommersiella mässor i de nordiska länderna
Kommersiella mässor i Danmark, Finland, Norge och Sverige www.fairlink.se/web/Search_Trade_Fairs_in_the_Nordic_Countries.aspx

Chamber Trade Sweden
Swedish Chambers of Commerce är ett program för främjandet av den svenska importen. Programmets syfte är att främja importen från utvecklingsländerna. Programmet fokuserar huvudsakligen på främjandet av affärskontakter, marknadsinformation samt utbildning och seminarier.
www.chambertrade.com


Exporting to Sweden
Guide till företag i utvecklingsländerna om hur man driver handel i Sverige

HSH Dept. Of International Trade Cooperation
www.hsh-org.no/


Andra användbara länkar och dokument:
Broschyren Export Helpdesk. Aktuell information om EU:s importkrav, tariffer, tullförmånssystem och statistik finns också på Export Helpdesks webbsidor (http://www.exporthelp.europa.eu/)!