» Import från utvecklingsländer » Nordic countries as a target market
print

Det nordiska marknadsområdet

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av det nordiska marknadsområdet. Med Norden avses här Danmark, Finland, Norge och Sverige.

De nordiska länderna har en lång gemensam historia och många kulturella likheter. Trots de många likheterna skiljer sig staterna åt ekonomiskt och politiskt. Danmark, Finland och Sverige är medlemmar i Europeiska unionen, medan Norge har hållit sig utanför unionen. Norge har dock slutit omfattande samarbetsavtal med EU. Det är bara Finland som har tagit euron i bruk, övriga nordiska länder har sin egen valuta. I företagsvärlden känner man nästan inga gränser mellan länderna. Många multinationella, nordiska företag är verksamma i alla fyra länderna. Det är därför naturligt att granska alla de fyra nationella marknaderna som en helhet.

Finland
Allmänt om Norden
Nyttig information