Kvalitet

ISO (International Organisation for Standardisation) är världens största producent och utgivare av internationella standarder. ISO 9000 är en standard för kvalitetsledning. En miljon certifikat har hittills beviljats enligt denna standard. ISO 9000 ställer krav på ledning och organisation, dokumentation, resurshantering, processhantering och -förbättring. Rätt använd medför standarden ökad produkt- och produktionskvalitet, effektivitet och tillförlitlighet. I synnerhet på livsmedelsområdet är produktsäkerheten mycket viktig genom hela produktionskedjan.
Företag som är verksamma i matkedjan följer ofta ISO 2000:2500-standarden för matsäkerhet. Det visar att de har kontroll över säkerhetsriskerna vid matproduktion och att maten är säker när den konsumeras. www.iso.org.

IFS-standarderna är till hjälp för att uppfylla alla lagstadgade krav på livsmedels och non food-produkters säkerhet och kvalitet. De svarar mot konsumenternas höga säkerhets- och kvalitetskrav och bildar ett gemensamt och transparent system av standarder för leverantörer och tjänsteproducenter. www.ifs-certification.com

SQF-certifieringen (Safe Quality Food) är globalt känd bland detaljhandlare och producenter av mattjänster. SQF-certifikatet medför mer konsekventa bedömningar och minskar kostnader som orsakas av den stora mängden standarder. SQF-programmet är erkänt av GFSI-programmet (Global Food Safety Initiative) och kombinerar ursprungscertifiering med certifiering av matproduktion, distribution och utbildning av funktionärer/operatörer. www.sqfi.com