» Import från utvecklingsländer » Useful contacts » Companies in developing countires
print

Kontakter med företag i utvecklingsländerna

Finnpartnerships Matchmaking-tjänst

Den avgiftsfria Matchmaking-tjänsten hjälper företagen att hitta nya samarbetsmöjligheter och att informera om projekt, till vilka de söker affärspartner.

Centre for the Promotion of Import from developing countries (CBI)

Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) har sitt säte i Nederländerna och är Europas ledande kunskaps- och expertcentrum för import från utvecklingsländerna. Centret har till uppgift att i egenskap av expert på import från utvecklingsländer främja minskandet av fattigdomen och en hållbar ekonomisk utveckling för handeln i utvecklingsländerna. För närvarande har centret verksamhet i 23 branscher i 49 länder och dess övergripande sätt att hantera importfrämjande täcker tvärsektoriella bransch- och landsbestämda program och tjänster för små och medelstora företag i utvecklingsländerna, aktörer som tillhandahåller stödtjänster för affärsverksamhet och stater.


CBI hjälper europeiska importörer att hitta de rätta varuleverantörerna. CBI upprätthåller en företagsdatabas för europeiska företag. Databasen innehåller uppgifter om pålitliga och auditerade varuleverantörer i utvecklingsländerna (http://bit.ly/ZIYajl).


Sedan CBI grundades år 1971 har dess vision grundat sig på en internationell strävan att främja global rättvisa och utvecklingsländernas verkliga målsättningar. CBI har i över 40 års tid erbjudit stater, producenter av affärsstödstjänster och varje år över 700 små och medelstora företag praktiskt stöd och uppbackning av affärsverksamheten. CBI främjar en ökning av importen, uppkomsten av arbetstillfällen och ekonomisk stabilitet.
www.cbi.eu


Swiss Import Promotion Program (SIPPO) 

Swiss Import Promotion Program (SIPPO) driver verksamheten befullmäktigad av det schweiziska ekonomisk-politiska ministeriet (SECO). Programmet administreras av Osec, som är Schweiz officiella byrå för främjande av utrikeshandel.

SIPPO förenar importörer i 31 länder i Europa med lämpliga leverantörer av högklassiga produkter i 18 länder i Afrika, Asien, Europa och Sydamerika. Programmet identifierar lämpliga leverantörer på matvaru- och non-food-sektorn och inom teknologiindustrin och hållbar turism.

SIPPOs verksamhet omfattar matchmaking-tjänster, utbildning i handelsfrämjande och konsultering till företag som idkar verksamhet på den internationella marknaden. SIPPO arrangerar handelsdelegationer av europeiska importörer till partnerländer och bjuder in leverantörer till mässor och på kundbesök. Därutöver stödjer och samarbetar SIPPO med aktörer som tillhandahåller stödtjänster för affärsverksamhet på olika håll i världen.
www.sippo.ch

Kompass

Kompass är en omfattande business-to-business-databas som listar över 2,8 miljoner internationella och nationella företag. Databasen för samman köpare och säljare över hela världen. Kompass kan användas för att nå nationella och internationella köpare som är intresserade av just din produkt eller tjänst.
http://www.kompass.com/


Chamber Trade

Chamber Trade är en virtuell business-to-business-mötesplats där företag kan hitta nya affärskontakter, som söker samarbetspartners eller vill sälja sina produkter eller tjänster. Databasen upprätthålls av Sveriges handelskammare, men är öppen för företag över hela världen.
www.chambertrade.com/