Kontakter till finländska företag

Finnpartnerships Matchmaking-tjänst

Den avgiftsfria Matchmaking-tjänsten hjälper företag att hitta nya samarbetsmöjligheter och att informera om projekt, till vilka de söker affärspartners.

Utrikeshandelns Agentförbund

Utrikeshandelns Agentförbund är en intressegrupp för importagenturer och importföretag. På förbundets webbplats finns leverantörerna för Trading listade i alfabetisk ordning. Om ni söker efter en viss leverantörs agent i Finland, kan ni ringa till förbundets kontor och fråga vem som representerar denna leverantör. Utrikeshandelns Agentförbund för ett register över utländska producenter och exportföretag som medlemmarna representerar. www.agenttiliitto.fi/

Finpros Finnish Exporters-exportördatabas
Finnish Exporters-exportördatabasen är ett centralt verktyg för utländska köpare som vill hitta nya affärskontakter i Finland. I tjänsten ingår mer än 1100 finländska producenter och exportörer. Finnish Exporters-exportördatabasen ger ökad synlighet till finländska företag och utgör en handelsplats där potentiella köpare lätt kan hitta information om företaget, inklusive produkter/tjänster. För köpare som söker finländska produkter och tjänster är Finnish Exporters-exportördatabasen en central informationskälla. Omfattande sökfunktioner och data i realtid garanterar tusentals användare för tjänsten. www.finpro.fi/finnishexporters


Affärsverksamhetsbörsen, databas för affärsverksamhet

Enterprise Europa Networks Business Co-operation Database (BCD) är en kanal för att hitta internationella affärskontakter. Profiler i affärsverksamhetsbörsen kan sökas antingen enligt land eller enligt bransch. Man kan också göra ordsökningar i databasen. Du kan beställa ett RSS-flöde om valfri bransch genom RSS-sidan på adressen. http://www.yrityssuomi.fi/web/een/liiketoimintaporssi


Teknologibörsen, databas för tekniskt kunnande

Teknologiapörssi är en kontinuerligt uppdaterad databas som innehåller partnerskapsannonser, d.v.s. profiler för företag, forskningsinstitutioner och universitet som söker affärspartners genom Enterprise Europe Network. Du kan bläddra igenom profiler t.ex. med fritextsökning på http://www.yrityssuomi.fi/web/een/teknologiaporssi

Cleantech Finland

Cleantech Finland-varumärket har som syfte att öka kännedomen om företag bland nationella och internationella

intressentgrupper och att skapa en bild av Finland som ett ansvarstagande land med högklassig teknologi och miljökunnande, där det lönar sig att investera. Det långsiktiga målet är att profilera Finland som det kändaste cleantech-landet på de för Finland potentiella marknadsområdena innan utgången av år 2012. Varumärket ägs av Finlands Näringsliv. Cleantech Finland-programmet, som fungerar under Finpros ledning, har ansvaret för att förverkliga varumärkesstrategin. www.cleantechfinland.com