» Import från utvecklingsländer
print

Import från utvecklingsländer

Vid sidan om export bör också importen fungera smidigt. Detta tjänar såväl det finländska näringslivets som konsumenternas och producenternas intressen. Ett bredare utbud av importerade varor och tjänster ökar konsumenternas valmöjligheter och gör den inhemska marknaden effektivare. Det främjar också förutsättningarna för den finländska industrin, som är beroende av utländska råvaror och komponenter. Samtidigt förbättras i synnerhet utvecklingsländernas möjligheter för export till Finland.

Finnpartnership informerar om aktörer inom import från utvecklingsländer, marknader och informationskällor, samt företag som bedriver import och export.


Genom Finnpartnership kan finländska företag och organisationer också söka stöd för projekt med import i syfte att skapa ett hållbart affärsförhållande med aktörer i utvecklingslandet. Mervärdesimport kan bidra till att effektivt och snabbt utvidga de finländska företagens kontaktyta på nya marknader, och samtidigt främja utvecklingen i projektländerna.

Matchmaking-tjänsten sammanför också aktörer inom den privata sektorn i utvecklingsländerna och i Finland.