» Import från utvecklingsländer » Instanser som främjar import från utvecklingsländerna
print

Instanser som främjar import från utvecklingsländerna

Center for Promotion of Import from Developing Countries (CBI)

CBI stöder utvecklingsländernas exportföretag i att etablera sig på EU-marknaderna genom att erbjuda dem utbildning och stöd för att utveckla exportpotentialen. CBI hjälper företagen bl.a. genom att söka kontakter till inom EU-området verksamma företag och genom att erbjuda information om EU-marknaden.
www.cbi.eu/


European Commission´s Export Helpdesk

Via Europeiska kommissionens Export Helpdesk-tjänst kan man få snabb hjälp i planeringen av ett exportprojekt. Tjänsten erbjuder information om bl.a. importtullar, ursprungsregelverk, skatter och andra krav. På webbplatsen finns också importstatistik enligt produkt.

Export Helpdesk

Utrikesministeriet

Utrikesministeriet strävar efter att aktivt underlätta u-landsimport och hitta lösningar till handelshinder som produkter och service från utvecklingsländerna kan stöta på. Utrikesministeriet erbjuder sina tjänster till företag och organisationer. Om du stöter på handelshinder vid import eller behöver mer information, vänligen kontakta utrikesministeriets handelspolitiska avdelning och Enheten för tillträde till marknaden. Tjänsten gäller för alla länder.

Utrikesministeriet 
 

Tullstyrelsen

När det gäller detaljerade krav för importen kan man också kontakta tullstyrelsen.
www.tulli.fi/


The TradeCom Facility

TradeCom Facility -programmet erbjuder affärsrelaterad teknisk hjälp till AVS-länderna. Programmet är uppdelat i tre kompletterande delar, alla med sina egna förmånstagare och resultat: (1) utformningen av handelspolitiken, (2) affärsförhandlingar, och (3) verkställandet av handelspolitik och internationella affärsavtal. Programmet finansieras av Europeiska utvecklingsfonden och förmånstagare är bl.a. regionala eller interregionala organisationer, ministerier och myndigheter som ansvarar för handelspolitiken, föreningar inom den privata sektorn och andra icke-statliga aktörer.