» Finnpartnership
print

Finnpartnership

Finnpartnership har som mål att öka det kommersiella samarbetet mellan företag och aktörer intresserade av affärsverksamhet i Finland och i utvecklingsländer, så att projekten leder till positiva utvecklingseffekter i projektländerna.


Finnpartnerships företagspartnerskapsprogram ger gratis rådgivning för affärsverksamhet i utvecklingslandet, samt ekonomiskt stöd vid projektets planering och utveckling, samt personalens utbildning. Genom programmet får deltagarna tillgång till information om nya affärsmöjligheter och samarbetspartner i utvecklingsländer.


Finnpartnership stöder finländska företag och andra organisationer inom näringslivet under projektets livscykel genom att erbjuda tjänster eller hänvisa företagen till andra instanser som erbjuder internationaliseringstjänster.


Många finländska företag innehar förutom kommersiellt potential också kompetens som skulle behövas i utvecklingsländerna. Finnpartnership strävar efter att stöda uppkomsten av genomförbara och ekonomiskt lönsamma partnerskap mellan företag i Finland och i utvecklingsländerna. Syftet är att främja ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna samt att diversifiera produktionen och exportstrukturen.


Med utvecklingsländer avses länder klassificerade som utvecklingsländer av OECD:s (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) biståndskommitté DAC.


Finnfund har ansvar för att administrera och verkställa Företagspartnerskapsprogrammet som finansieras av utrikesministeriet. Finnfund har över 30 års erfarenhet av utvecklingsfinansiering samt utvecklingsländerna som programmets tjänster riktas till. Finnfund har också ett brett samarbetsnätverk av internationella utvecklingsfinansiärer och finländska företag som internationaliserar sig.