» Finnpartnership » Framgångshistorier
print

Framgångshistorier

Betonimestarit exporterar byggnadskunnande till Indien

För några år sedan började Betonimestarit Oy undersöka vilka möjligheter Indien hade att erbjuda ett företag som tillverkar betongstommar och -element. Företaget fick stöd från Finnpartnership för att utreda förutsättningarna för att grunda ett samföretag. »

Kina kompletterar Norrhydros tillväxtsstrategi

Sylindertillverkaren Norrhydro expanderar sin verksamhet i Kina. Företaget har för sitt fabriksanläggningsprojekt erhållit Finnpartnerships företagspartnerskapsstöd. »

Solenergiföretag satsar stort på Afrika

OPAM Solar, som tillverkar solenergianläggningar, planerar en utvidgningen av verksamheten till Afrika. För att hitta och testa ett affärsverksamhetskoncept som lämpar sig för utvecklingsländer har företaget använt sig av Finnpartnerships stöd. »

Stera drog nytta av Finnpartnerships stöd i sin expansion till Indien

Stera Technologies Oy hade nytta av Finnpartnerships Affärspartnerskapsstöd när företaget utredde förutsättningarna för en utvidgning av affärsverksamheten till Indien. För den finländska kontraktstillverkaren Stera var Indien det bästa alternativet för en utvidgning av affärsverksamheten, eftersom företagets viktigaste kunder redan är verksamma i landet sedan tidigare. »

Textilimportören Helmivenes studiebesök till Peru lönade sig

För Helmivene Oy, som tillverkar alpackaprodukter, var den Matchmaking-studieresa till Peru som Finnpartnership ordnade en givande erfarenhet. Resan skapade kontakter för direktimport av ullprodukter till Finland. »

Mifuko hittade tillverkare av modeväskor i Kenya

Designföretaget Mifuko låter tillverka sina produkter i små verkstäder i Afrika. Verksamheten, som ger fattiga hantverkare extrainkomster, startade med hjälp av Finnpartnerships Affärspartnerskapsstöd. » »

AkkuSer Oy söker framtida tillväxt i utvecklingsländer

AkkuSer, som är specialiserat på återvinning av ackumulatorer och batterier, skapar kontakter i både industriländer och utvecklingsekonomier. Finnpartnerships Matchmaking-tjänst har hjälpt AkkuSer att hitta kontakter och företaget kommer att ansöka om Affärspartnerskapsstöd för kartläggning av framtida tillväxtmöjligheter. »

Sydafrika fattade intresse för mobila inlärningssystem

Mobila inlärningssystem blir snabbt populärare på olika håll i världen. Finländska Mobiletools kom in på tillväxtmarknaden i Sydafrika tack vare stöd från Finnpartnership. »

Från svårigheter till framgång i Vietnam

Möbelfabriken Niemen Tehtaat fick en svår start i Vietnam. Finnpartnerships stöd bidrog till att besegra de värsta svårigheterna. »

Inspex hade nytta av Affärspartnerskapsstödet när företaget utredde förutsättningarna för en etablering i Kina

Inspex är ett företag från Uleåborg vars grundare har lång erfarenhet inom utveckling av strålningsmätning och kamerateknik. I början av 2000-talet började grundarna fundera över hur den röntgenteknologi som används inom hälsovården och vid säkerhetskontroller av resgods kunde tillämpas på livsmedelsindustrin. »

Tikaus beställningar skapar sysselsättning på den indiska landsbygden

Ett finländskt företag, som importerar handgjorda inredningsprodukter och accessoarer till Finland, expanderade sitt samarbetsnätverk i Indien med stöd av Finnpartnership. »

Ett tätt nätverk av affärspartners gynnar alla parter

Finnpartnership har en nära relation med andra organ som erbjuder internationaliseringstjänster. Partnerskapet kommer att gynna alla, eftersom samarbetsnätverket informerar företagen allt effektivare om tjänster som stöder deras affärsverksamhet. »

Pesmel går försiktigt fram i Indien

Indien är ett intressant land, men det lönar sig inte att ta för sig för mycket av den väldiga marknaden på en gång, säger Timo Äijö, verkställande direktör för Pesmel Ab. »

Rättvisemärkta tygblöjor kommer från Peru

Miljövänliga tygblöjor växer i popularitet i Finland. Snart finns också ett rättvisemärkt alternativ till salu, när East 25 Ab börjar importera tygblöjor från Peru. »

Utbildning av kaffeproducenterna höjer kvaliteten och inkomstnivån

Finnpartnership stöder ett projekt som förbättrar familjejordbrukarnas affärskompetens i Vietnam. »

Ekologiska urnor från Himalaya till Finland genom Finnpartnership-programmet

Utrikesministeriet berättar på sin webbplats om helsingforsbon Riitta Reinilä-Strömmers företag Lalupate Ab:s företagspartnerskapsprojekt i Nepal. »

Teknikum utnyttjade Finnpartnership-programmet under internationaliseringen till Kina

Finnfund berättar på sin webbplats om Teknikum Yhtiöt Ab, som utnyttjade Finnpartnership-programmet vid inledandet av produktionen i Kina. Dotterbolaget Teknikum (Suzhou) Co. Ltd. inledde i slutet av 2008 tillverkningen av gummidelar i Suzhou, östra Kina. »

Inex kartlägger verksamhetsmöjligheter på Balkan och i Ukraina

Finlands största leverantör av dagligvaror expanderar varuanskaffningen till nya områden med Finnpartnerships stöd. »

Kina naturlig placering för produktutvecklingsenhet

Cybercom Plenware Ab:s kunder är finländska storföretag, som är internationella och marknadsledare inom sina områden. Det hör till Cybercoms ideologi att finnas nära kunden, så det är rätt naturligt att verksamhetsenheterna ligger nära kundernas produktutvecklingsenheter. Internationaliseringen av företaget svarade på kundernas växande behov av produktutveckling. Förutom i Finland har företaget enheter i Kina, Estland och Rumänien. »

Etiopien söker en ny modell för att få elektricitet till utvecklingsländerna

Etiopiens projekt för små vattenkraftverk är ett bra exempel på hur man försöker lösa problem i utvecklingsländerna genom lönsam affärsverksamhet. »

Import av väskor sysselsätter kvinnor i Nicaragua

Två finländska kvinnor började importera väskor tillverkade i Nicaragua till Finland. Välgörenhet blev affärsverksamhet när La Gringas väskor började ha bra åtgång. »

Nyckelkunderna drog med sig Technion till Kina

Elektronik- och automationsföretaget Technion byggde ett underleverantörnät i Kina med Finnpartnerships stöd. »

Logonet förnyar textilindustrin i Bangladesh

Finländska Logonet Ltd kommer driver ett projekt för att starta en textilfabrik med ännu högre produktkvalitet. Den nya landvinningen gynnar även lokala medarbetare. »

Sökandet efter underleverantör bar frukt i Tanzania

Lojer, som tillverkar vattenpumpar i Tanzania, förbättrade lönsamheten genom att öka den lokala underleveransen. Företaget nyttjade Finnpartnerships Företagspartnerskapsstöd för att hitta en lämplig partner. »