» Finnpartnership » Uppgifter och tjänster
print

Uppgifter och tjänster

Finnpartnership erbjuder Företagspartnerskapsstöd och rådgivning


Man kan vända sig till Finnpartnership i frågor som gäller affärsverksamhet i utvecklingsländer. Vi erbjuder Företagspartnerskapsstöd och omfattande rådgivning för företag och organisationer. Det är bra att redan i planeringsskedet av projekten ta kontakt med Finnpartnerships experter, som kan ge vägledning i olika faser av projektplaneringsprocessen. Finnpartnerships tjänster är kostnadsfria.


Finnpartnership erbjuder följande tjänster:

  • Företagspartnerskapsstöd - finansiellt stöd för utredningar och utbildning i projektets inledningsskede
  • Identifiering av affärspartners (Matchmaking) – för aktörer som behöver hjälp med att hitta en affärspartner
  • Rådgivning för planering och finansiering
  • Mentorhandledning

Finnpartnerships tjänster är avsedda för aktörer inom alla sektorer som planerar eller utvecklar affärsverksamhet i utvecklingsländer.