» Finnpartnership » Statistik
print

Statistik

Mera detaljerad information om projekt som har genomförts med Företagspartnerskapsstöd och med hjälp av Finnpartnerships verksamhet finns i verksamhetsrapporterna på finska.

Finnpartnership följer upp projektens utvecklingseffekter. Mer information om om utvecklingseffekterna finnes på den finskspråkiga sidorna.

Rapporterna på finska finner ni här.