» Finnpartnership » Verksamhetsfält
print

Verksamhetsfält

Finnpartnerships verksamhetsfält omfattar de länder, som definierats som utvecklingsländer av DAC, stödkommitté för OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). På kartan nedan är utvecklingsländerna med lägre inkomstnivå markerade med blått och länder med högre inkomstnivå är markerade med grönt.