» Matchmaking » Till vem och till vilka länder riktar sig Matchmaking-tjänsten
print

Till vem och till vilka länder riktar sig Matchmaking-tjänsten

Matchmaking-tjänsten riktar sig till finländska företag som söker samarbetspartner i utvecklingsländer samt företag baserade i utvecklingsländer, som söker en samarbetspartner i Finland.


Tjänsten omfattar alla utvecklingsländer. I några länderna har Finnpartnership möjlighet att anlita utomstående konsulter till hjälp när företagsförbindelser ingås.

För att ett företag ska kunna registrera sig i Matchmaking-tjänsten ska företaget: 

        • vara ekonomiskt lönsamt
        • vara registrerat i ett land som finns med i OECD-DAC -listan
        • kunna presentera ett konkret projekt för vilket affärspartner söks
        • ha grundats för minst ett år sedan.

Till registreringsblanketten för Matchmaking-tjänsten ska företaget bifoga:

        • ekonomiska uppgifter från föregående räkenskapsperiod
        • företagets registreringsintyg
        • företagets broschyr, produktkatalog, adress till Internet-hemsida och övrig relevant information 

        • företaget ska följa Finnpartnership´s Code of Conduct (inkluderad i Matchmaking-registreringsblanketten)