» Matchmaking
print

Matchmaking

Den avgiftsfria Matchmaking-tjänsten hjälper företag i utvecklingsländerna att hitta nya samarbetsmöjligheter och att informera om projekt, till vilka de söker affärspartners från Finland. Med företagspartnerskap avses långvarigt samarbete mellan finländska och utvecklingslandsbaserade företag eller andra aktörer, exempelvis samföretag eller import från utvecklingsländerna.

Alla företag från utvecklingsländerna som registrerats i vår Matchmaking-tjänst laddas upp i Finnpartnerships Partner Search-databas, där finska företag kan hitta lämpliga samarbetspartners för sin affärsverksamhet.


Matchmaking-tjänsten drivs av Finnpartnership. I olika skeden av Matchmaking-tjänsten kan utomstående experter och konsulter användas för att binda kontakter företag emellan.


Finnpartnership organiserar även annan Matchmaking-verksamhet. Det är lättast att hålla sig à jour med de möjligheter som Finnpartnership erbjuder genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.